Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 21.07.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4327401 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Uchwała nr 53/2002 - regulamin Komisji Etyki Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Uchwała nr 53/2002 - regulamin Komisji Etyki
()
UCHWAŁA NR 53/2002
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 23 MAJA 2002 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza regulamin Komisji Etyki DRL stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN KOMISJI ETYKI DRL


Komisja Etyki DRL, zwana dalej Komisją, działa zgodnie z przepisami ustawy o izbach lekarskich z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. nr 30 poz.158), ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5.12.1989r. (Dz.U. nr 28 poz.152) oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej.

§ 1

1.    Komisja podlega DRL.
2.    Przewodniczącego Komisji powołuje DRL.
3.    Kadencja Komisji trwa cztery lata i kończy się z upływem kadencji DRL.
4.    Komisja wybiera spośród członków Prezydium w składzie: 2 Zastępców i Sekretarz.

§ 2

1.    Zadaniem Komisji jest sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza.
2.    Celem Komisji jest krzewienie i propagowanie w środowisku lekarskim Dolnego Śląska ogólnych zasad etyki i deontologii zawodu lekarza.

§ 3

Komisja współpracuje z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi, jednostkami bada-wczo–rozwojowymi oraz samorządami innych zawodów zaufania publicznego w kraju i za granicą.

§ 4

1.    Komisja realizuje swoje cele i zadania poprzez organizowanie co miesięcznych spotkań członków Komisji z zaproszonymi autorytetami z dziedziny nauki, etyki i prawa.
2.    Komisja organizuje Ogólnopolską Konferencję „Okrągłego Stołu” poświęconą proble-matyce etycznej i prawnej, dotyczącej wykonywania zawodu lekarza.

§ 5

1.    Komisja podejmuje decyzję w formie uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większo-ścią głosów.
2.    W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3.    Podjęte uchwały przedkłada do zatwierdzenia DRL lub Prezydium DRL Przewodniczący Komisji.

§ 6

Komisja sporządza projekt preliminarza środków finansowych przeznaczonych na działal-ności Komisji w roku następnym.

§ 7

1.    Przewodniczący Komisji przedkłada raz w roku DRL sprawozdanie z działalności Komisji.
2.    Sprawozdanie podlega publikacji w Gazecie DIL „Medium”.
 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:35:15
Uchwała nr 53/2002 - regulamin Komisji Etyki
()
UCHWAŁA NR 53/2002
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 23 MAJA 2002 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza regulamin Komisji Etyki DRL stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN KOMISJI ETYKI DRL


Komisja Etyki DRL, zwana dalej Komisją, działa zgodnie z przepisami ustawy o izbach lekarskich z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. nr 30 poz.158), ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5.12.1989r. (Dz.U. nr 28 poz.152) oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej.

§ 1

1.    Komisja podlega DRL.
2.    Przewodniczącego Komisji powołuje DRL.
3.    Kadencja Komisji trwa cztery lata i kończy się z upływem kadencji DRL.
4.    Komisja wybiera spośród członków Prezydium w składzie: 2 Zastępców i Sekretarz.

§ 2

1.    Zadaniem Komisji jest sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza.
2.    Celem Komisji jest krzewienie i propagowanie w środowisku lekarskim Dolnego Śląska ogólnych zasad etyki i deontologii zawodu lekarza.

§ 3

Komisja współpracuje z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi, jednostkami bada-wczo–rozwojowymi oraz samorządami innych zawodów zaufania publicznego w kraju i za granicą.

§ 4

1.    Komisja realizuje swoje cele i zadania poprzez organizowanie co miesięcznych spotkań członków Komisji z zaproszonymi autorytetami z dziedziny nauki, etyki i prawa.
2.    Komisja organizuje Ogólnopolską Konferencję „Okrągłego Stołu” poświęconą proble-matyce etycznej i prawnej, dotyczącej wykonywania zawodu lekarza.

§ 5

1.    Komisja podejmuje decyzję w formie uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większo-ścią głosów.
2.    W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3.    Podjęte uchwały przedkłada do zatwierdzenia DRL lub Prezydium DRL Przewodniczący Komisji.

§ 6

Komisja sporządza projekt preliminarza środków finansowych przeznaczonych na działal-ności Komisji w roku następnym.

§ 7

1.    Przewodniczący Komisji przedkłada raz w roku DRL sprawozdanie z działalności Komisji.
2.    Sprawozdanie podlega publikacji w Gazecie DIL „Medium”.
 
Zmodyfikowany przez: Sebastian Mączka
Data modyfikacji: 09.05.2005 12:47:51
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz