Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 21.07.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4327432 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Uchwała nr 54/2002 - regulamin Komisji Socjalnej Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Uchwała nr 54/2002 - regulamin Komisji Socjalnej
()
UCHWAŁA NR 54/2002
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 23 MAJA 2002 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekar-skich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza regulamin Komisji Socjalnej DRL stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA PRZEZ KOMISJĘ SOCJALNĄ DRL
BEZZWROTNYCH ZAPOMÓG PIENIĘŻNYCH


1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o świadczenie socjalne są członkowie DIL oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. Bezzwrotne zapomogi przyznawane są osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęską żywiołową, długotrwałą chorobą lub śmiercią. Osoba ubiegająca się o bezzwrotną zapomogę zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zdarzenie stanowiące podstawę ubiegania się o świadczenie socjalne.
3. Środki finansowe z funduszu socjalnego przeznaczone są również na pomoc rzeczową dla osób znajdujących się w sytuacji życiowej spowodowanej innymi przyczynami niż wymienionymi w pkt.2.
4. Bezzwrotne zapomogi przyznawane są przez Komisję Socjalną na comiesięcznych posiedzeniach, po uprzednim zaopiniowaniu wniosków przez właściwe koło terenowe lub powiatowe DIL.
5. Osoba ubiegająca się o bezzwrotną zapomogę zobowiązana jest do udokumentowania osiąganych dochodów (odcinek renty, emerytury, informacja o otrzymywanym stypendium socjalnym, zaświadczenie zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia).
6. Komisja przyznaje zapomogi do wysokości 700 PLN. Wnioski o wyższą kwotę rozpatruje Prezydium DRL (do 10.000 PLN) bądź Rada DIL (powyżej 10.000 PLN), po uprzedniej akceptacji Komisji.
 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:34:49
Uchwała nr 54/2002 - regulamin Komisji Socjalnej
()
UCHWAŁA NR 54/2002
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 23 MAJA 2002 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekar-skich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza regulamin Komisji Socjalnej DRL stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA PRZEZ KOMISJĘ SOCJALNĄ DRL
BEZZWROTNYCH ZAPOMÓG PIENIĘŻNYCH


1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o świadczenie socjalne są członkowie DIL oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. Bezzwrotne zapomogi przyznawane są osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęską żywiołową, długotrwałą chorobą lub śmiercią. Osoba ubiegająca się o bezzwrotną zapomogę zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zdarzenie stanowiące podstawę ubiegania się o świadczenie socjalne.
3. Środki finansowe z funduszu socjalnego przeznaczone są również na pomoc rzeczową dla osób znajdujących się w sytuacji życiowej spowodowanej innymi przyczynami niż wymienionymi w pkt.2.
4. Bezzwrotne zapomogi przyznawane są przez Komisję Socjalną na comiesięcznych posiedzeniach, po uprzednim zaopiniowaniu wniosków przez właściwe koło terenowe lub powiatowe DIL.
5. Osoba ubiegająca się o bezzwrotną zapomogę zobowiązana jest do udokumentowania osiąganych dochodów (odcinek renty, emerytury, informacja o otrzymywanym stypendium socjalnym, zaświadczenie zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia).
6. Komisja przyznaje zapomogi do wysokości 700 PLN. Wnioski o wyższą kwotę rozpatruje Prezydium DRL (do 10.000 PLN) bądź Rada DIL (powyżej 10.000 PLN), po uprzedniej akceptacji Komisji.
 
Zmodyfikowany przez: Sebastian Mączka
Data modyfikacji: 09.05.2005 12:50:43
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz