Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267268 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Uchwała nr 59/2002 - dofinansowanie kursów w ramach specjalizacji Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Uchwała nr 59/2002 - dofinansowanie kursów w ramach specjalizacji
()
UCHWAŁA NR 59/2002
PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 6 CZERWCA 2002 ROKU


Na podstawie art.24 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekar-skich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium DRL we Wrocławiu określa zasady przyznawania dofinansowania kursów obowiązkowych w ramach specjalizacji stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA KURSÓW
OBOWIĄZKOWYCH W RAMACH SPECJALIZACJI

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu wypełniając uchwałę nr 7/2002 XVIII Zjazdu Delegatów DIL określa następujące zasady przyznawania dofinansowania w wysokości 300 PLN brutto:
1.    Dofinansowanie obejmuje każdego lekarza, który rozpoczął specjalizację podstawową lub szczegółową począwszy od 2000r.
2.    Dofinansowanie obejmuje tylko jedną specjalizację.
3.    Pieniądze są kierowane:
-    bezpośrednio do ośrodka organizującego obowiązkowy kurs do specjalizacji w ramach porozumienia pomiędzy organizatorem kursu, a DIL ,
-    bezpośrednio do hotelu (lub innego miejsca zakwaterowania) w miejscu organizacji kursu.
4.    Kwota 300 PLN może być rozdysponowana jednorazowo lub w dwóch ratach, Lekarz może zwrócić się tylko 1 raz o dofinansowanie w trakcie trwania specjalizacji.
5.    O przekazaniu kwoty decyduje data złożenia wniosku.
6.    Do wniosku powinny być dołączone:
-    dokument potwierdzający rozpoczęcie specjalizacji,
-    skierowanie na kurs z określeniem organizatora kursu, opłaty za kurs
i konta organizatora,
-    potwierdzenie, że dany kurs jest obowiązkowy,
-    określenie kwoty dofinansowania,
-    rachunek określający koszt zakwaterowania.
7.    Kwoty dofinansowania przekazywane są zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do kwoty określonej corocznie przez Zjazd.
8.    Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku z powodu braku funduszy przechodzą do realizacji w roku następnym.

 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:30:26
Uchwała nr 59/2002 - dofinansowanie kursów w ramach specjalizacji
()
UCHWAŁA NR 59/2002
PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 6 CZERWCA 2002 ROKU


Na podstawie art.24 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekar-skich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium DRL we Wrocławiu określa zasady przyznawania dofinansowania kursów obowiązkowych w ramach specjalizacji stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA KURSÓW
OBOWIĄZKOWYCH W RAMACH SPECJALIZACJI

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu wypełniając uchwałę nr 7/2002 XVIII Zjazdu Delegatów DIL określa następujące zasady przyznawania dofinansowania w wysokości 300 PLN brutto:
1.    Dofinansowanie obejmuje każdego lekarza, który rozpoczął specjalizację podstawową lub szczegółową począwszy od 2000r.
2.    Dofinansowanie obejmuje tylko jedną specjalizację.
3.    Pieniądze są kierowane:
-    bezpośrednio do ośrodka organizującego obowiązkowy kurs do specjalizacji w ramach porozumienia pomiędzy organizatorem kursu, a DIL ,
-    bezpośrednio do hotelu (lub innego miejsca zakwaterowania) w miejscu organizacji kursu.
4.    Kwota 300 PLN może być rozdysponowana jednorazowo lub w dwóch ratach, Lekarz może zwrócić się tylko 1 raz o dofinansowanie w trakcie trwania specjalizacji.
5.    O przekazaniu kwoty decyduje data złożenia wniosku.
6.    Do wniosku powinny być dołączone:
-    dokument potwierdzający rozpoczęcie specjalizacji,
-    skierowanie na kurs z określeniem organizatora kursu, opłaty za kurs
i konta organizatora,
-    potwierdzenie, że dany kurs jest obowiązkowy,
-    określenie kwoty dofinansowania,
-    rachunek określający koszt zakwaterowania.
7.    Kwoty dofinansowania przekazywane są zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do kwoty określonej corocznie przez Zjazd.
8.    Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku z powodu braku funduszy przechodzą do realizacji w roku następnym.

 
Zmodyfikowany przez: Sebastian Mączka
Data modyfikacji: 09.05.2005 13:00:09
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz