Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267252 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Stanowisko z dn. 22.08.2002 - w sprawie programu restrukturyzacji szpitali Dolnego Śląska Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Stanowisko z dn. 22.08.2002 - w sprawie programu restrukturyzacji szpitali Dolnego Śląska
()
STANOWISKO
PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 22 SIERPNIA 2002 ROKU

w sprawie programu Marszałka Czesława Draga
dot. restrukturyzacji łóżek szpitalnych na Dolnym Śląsku

Prezydium DRL we Wrocławiu po przeanalizowaniu struktury łóżek szpitalnych w krajach ościennych, w Polsce oraz na Dolnym Śląsku stwierdza:
1.    Średnia ilość łóżek szpitalnych w krajach Unii Europejskiej w przeliczeniu na 10.000 mieszkań-ców kształtuje się w przedziale od 49-50 (Dania, Grecja, Wielka Brytania) poprzez wskaźnik około 70 (Belgia, Irlandia, Włochy) do 90 w takich państwach, jak: Austria, Finlandia, Francja, Niemcy. Najniższy wskaźnik jest w Portugalii (27), najwyższy w Szwajcarii (110).
2.    Średnia wielkość tego samego wskaźnika w Czechach wynosi około 70.
3.    Średnia wskaźnika w Polsce to 51 łóżek na 10.000 mieszkańców, obecna średnia Dolnego Śląska to 52,7.
4.    W poszczególnych powiatach naszego województwa wskaźnik ten jest zróżnicowany, zdecy-dowanie poniżej średniej krajowej w powiatach: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, lubański, oleśnicki, strzeliński, średzki.
5.    W byłych miastach wojewódzkich wskaźnik ten wynosi: Jelenia Góra 50,4, Legnica 72,8, Wałbrzych 64,3, w przypadku doliczenia do miast ludności powiatów ziemskich wskaźniki te zmniejszają się o około 10 łóżek na 10.000 mieszkańców.
6.    We Wrocławiu łóżek szpitalnych jest 5.442, co stanowi wskaźnik 85.
7.    Wykorzystanie bazy łóżkowej w procentach przedstawia się następująco (dane na 31.12.2001r.):
•    oddziały internistyczne od 64,5 do 127, Wrocław 85
•    oddziały chirurgiczne od 55 do 130 , Wrocław 72
•    oddziały położniczo-ginekologiczne od 50,7 do 87, Wrocław 85,1
•    oddziały pediatryczne od 50,1 do 113, Wrocław 63,1
•    oddziały kardiologiczne od 79,1 do 107, Wrocław 82,5
•    oddziały neurologiczne od 83 do 122, Wrocław 94,4
•    oddziały okulistyczne od 73 do 97, Wrocław 76,7

Już z tej krótkiej prezentacji wynika, że nawet biorąc pod uwagę miasto akademickie Wrocław wraz ze szpitalami specjalistycznymi to średnia ilość łóżek nie jest większa niż średnia
w większości krajów Unii Europejskiej.Prezydium DRL jednoznacznie zgadza się z oceną Urzędu Marszałkowskiego kondycji finansowej szpitali na Dolnym Śląsku – jest ona dramatyczna. Dzisiaj 2-3 szpitale utraciły płynność finansową, za 2–3 miesiące dołączą kolejne i grozi nam całkowita zapaść opieki stacjonarnej.
Uważamy, że w państwie prawa należy tym prawem się kierować, dlatego przytaczamy
w tym miejscu art.68 Konstytucji RP, który jednoznacznie stwierdza:
1.    KAŻDY ma prawo do ochrony zdrowia.
2.    Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają RÓWNY dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3.    WŁADZE PUBLICZNE SĄ OBOWIĄZANE do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
4.    WŁADZE PUBLICZNE SĄ OBOWIĄZANE do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiega-nia negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
5.    Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Prawo skierowane do organizatorów ochrony zdrowia w ustawie z dnia 6.02.1997r.
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 28 poz.153 ze zm.) stwierdza:
Art.3.
Ubezpieczonym przysługują świadczenia określone w przepisach ustawy, służące zachowa-niu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, udzielane w przypadku choroby, urazu, ciąży, porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Ustawa z dnia 5.12.96r. o zawodzie lekarza (Dz.U. nr 28 z 1997r. poz.152 ze zm.) mówi, że:
Art.4
Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
Art.30
Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.

Biorąc pod uwagę przytoczone dane statystyczne, przesłanki prawne i etyczne nega-tywnie oceniamy plan Wicemarszałka Drąga zmierzający do likwidacji w krótkim czasie (6 miesięcy) 1/3 bazy łóżkowej Dolnego Śląska. Nie wyrażamy zgody na działania, które jak mówi uchwała Sejmiku Dolnośląskiego ...DOSTOSOWANIE WIELKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DO MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH ochrony zdrowia, w celu zbilansowania się przychodów i kosztów... W naszym odczuciu „arytmetyczne działania” Urzędu Marszałkowskiego kłócą się z Ustawą Zasadniczą i innymi cytowanymi wyżej.
Dolnośląska Izba Lekarska widzi konieczność działań restrukturyzacyjnych, ale takich, które będą kierowały się potrzebami zdrowotnymi ludności Dolnego Śląska oraz obecnym poziomem wiedzy medycznej.
Zmniejszenie ilości łóżek powinno w pierwszej kolejności objąć te oddziały, w których wykorzystanie jest mniejsze niż 80% co byłoby zgodne z duchem obecnej reformy. Przecież to pacjent miał wybierać szpital, przecież właśnie ta zasada dobrowolnego wyboru oddziału
i szpitala miała zadecydować o kondycji finansowej szpitala i jego dalszym rozwojem. W chwili obecnej nie ma żadnego aktu prawnego, który zmieniałby tę generalna zasadę – wolny wybór lekarza, wolny wybór szpitala, dlatego nie widzimy miejsca dla proporcjonalnego, arytme-tycznego likwidowania łóżek szpitalnych bez oglądania się na zagrożenia epidemiologiczne, zapotrzebowanie zdrowotne oraz merytorycznie uzasadnione zasady zabezpieczenia potrzeb medycznych danej populacji.

 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:26:36
Stanowisko z dn. 22.08.2002 - w sprawie programu restrukturyzacji szpitali Dolnego Śląska
()
STANOWISKO
PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 22 SIERPNIA 2002 ROKU

w sprawie programu Marszałka Czesława Draga
dot. restrukturyzacji łóżek szpitalnych na Dolnym Śląsku

Prezydium DRL we Wrocławiu po przeanalizowaniu struktury łóżek szpitalnych w krajach ościennych, w Polsce oraz na Dolnym Śląsku stwierdza:
1.    Średnia ilość łóżek szpitalnych w krajach Unii Europejskiej w przeliczeniu na 10.000 mieszkań-ców kształtuje się w przedziale od 49-50 (Dania, Grecja, Wielka Brytania) poprzez wskaźnik około 70 (Belgia, Irlandia, Włochy) do 90 w takich państwach, jak: Austria, Finlandia, Francja, Niemcy. Najniższy wskaźnik jest w Portugalii (27), najwyższy w Szwajcarii (110).
2.    Średnia wielkość tego samego wskaźnika w Czechach wynosi około 70.
3.    Średnia wskaźnika w Polsce to 51 łóżek na 10.000 mieszkańców, obecna średnia Dolnego Śląska to 52,7.
4.    W poszczególnych powiatach naszego województwa wskaźnik ten jest zróżnicowany, zdecy-dowanie poniżej średniej krajowej w powiatach: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, lubański, oleśnicki, strzeliński, średzki.
5.    W byłych miastach wojewódzkich wskaźnik ten wynosi: Jelenia Góra 50,4, Legnica 72,8, Wałbrzych 64,3, w przypadku doliczenia do miast ludności powiatów ziemskich wskaźniki te zmniejszają się o około 10 łóżek na 10.000 mieszkańców.
6.    We Wrocławiu łóżek szpitalnych jest 5.442, co stanowi wskaźnik 85.
7.    Wykorzystanie bazy łóżkowej w procentach przedstawia się następująco (dane na 31.12.2001r.):
•    oddziały internistyczne od 64,5 do 127, Wrocław 85
•    oddziały chirurgiczne od 55 do 130 , Wrocław 72
•    oddziały położniczo-ginekologiczne od 50,7 do 87, Wrocław 85,1
•    oddziały pediatryczne od 50,1 do 113, Wrocław 63,1
•    oddziały kardiologiczne od 79,1 do 107, Wrocław 82,5
•    oddziały neurologiczne od 83 do 122, Wrocław 94,4
•    oddziały okulistyczne od 73 do 97, Wrocław 76,7

Już z tej krótkiej prezentacji wynika, że nawet biorąc pod uwagę miasto akademickie Wrocław wraz ze szpitalami specjalistycznymi to średnia ilość łóżek nie jest większa niż średnia
w większości krajów Unii Europejskiej.Prezydium DRL jednoznacznie zgadza się z oceną Urzędu Marszałkowskiego kondycji finansowej szpitali na Dolnym Śląsku – jest ona dramatyczna. Dzisiaj 2-3 szpitale utraciły płynność finansową, za 2–3 miesiące dołączą kolejne i grozi nam całkowita zapaść opieki stacjonarnej.
Uważamy, że w państwie prawa należy tym prawem się kierować, dlatego przytaczamy
w tym miejscu art.68 Konstytucji RP, który jednoznacznie stwierdza:
1.    KAŻDY ma prawo do ochrony zdrowia.
2.    Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają RÓWNY dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3.    WŁADZE PUBLICZNE SĄ OBOWIĄZANE do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
4.    WŁADZE PUBLICZNE SĄ OBOWIĄZANE do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiega-nia negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
5.    Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Prawo skierowane do organizatorów ochrony zdrowia w ustawie z dnia 6.02.1997r.
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 28 poz.153 ze zm.) stwierdza:
Art.3.
Ubezpieczonym przysługują świadczenia określone w przepisach ustawy, służące zachowa-niu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, udzielane w przypadku choroby, urazu, ciąży, porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Ustawa z dnia 5.12.96r. o zawodzie lekarza (Dz.U. nr 28 z 1997r. poz.152 ze zm.) mówi, że:
Art.4
Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
Art.30
Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.

Biorąc pod uwagę przytoczone dane statystyczne, przesłanki prawne i etyczne nega-tywnie oceniamy plan Wicemarszałka Drąga zmierzający do likwidacji w krótkim czasie (6 miesięcy) 1/3 bazy łóżkowej Dolnego Śląska. Nie wyrażamy zgody na działania, które jak mówi uchwała Sejmiku Dolnośląskiego ...DOSTOSOWANIE WIELKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DO MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH ochrony zdrowia, w celu zbilansowania się przychodów i kosztów... W naszym odczuciu „arytmetyczne działania” Urzędu Marszałkowskiego kłócą się z Ustawą Zasadniczą i innymi cytowanymi wyżej.
Dolnośląska Izba Lekarska widzi konieczność działań restrukturyzacyjnych, ale takich, które będą kierowały się potrzebami zdrowotnymi ludności Dolnego Śląska oraz obecnym poziomem wiedzy medycznej.
Zmniejszenie ilości łóżek powinno w pierwszej kolejności objąć te oddziały, w których wykorzystanie jest mniejsze niż 80% co byłoby zgodne z duchem obecnej reformy. Przecież to pacjent miał wybierać szpital, przecież właśnie ta zasada dobrowolnego wyboru oddziału
i szpitala miała zadecydować o kondycji finansowej szpitala i jego dalszym rozwojem. W chwili obecnej nie ma żadnego aktu prawnego, który zmieniałby tę generalna zasadę – wolny wybór lekarza, wolny wybór szpitala, dlatego nie widzimy miejsca dla proporcjonalnego, arytme-tycznego likwidowania łóżek szpitalnych bez oglądania się na zagrożenia epidemiologiczne, zapotrzebowanie zdrowotne oraz merytorycznie uzasadnione zasady zabezpieczenia potrzeb medycznych danej populacji.

 
Opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 09.05.2005 13:10:11
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz