Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 26.05.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4220783 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Uchwała nr 83/2002 - dofinansowanie kursów językowych Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Uchwała nr 83/2002 - dofinansowanie kursów językowych
()
UCHWAŁA NR 83/2002
PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 29 SIERPNIA 2002 ROKU


Na podstawie art.24 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium DRL we Wrocławiu przyjmuje program dofinansowania kursów języka niemieckiego i angielskiego dla lekarzy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEZ DIL KURSÓW JĘZYKA
NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO

Program obejmuje:

1.    Kursy prowadzone są tylko dla lekarzy, którzy wykażą się podstawową znajomością języka i wyrażą chęć przystąpienia do programu. Kursy mają być prowadzone w małych grupach w wyspecjalizowanych szkołach nauczania języków obcych, które mają odpowiednie licencje.
2.    Kurs jest ukierunkowany na naukę języka medycznego. Program wymaga akceptacji Komisji Kształcenia DRL i zostanie ujęty w porozumieniu zawartym pomiędzy DIL a szkołą języka.
3.    Dofinansowanie kursu obejmuje lekarzy – członków DIL:
-    których macierzyste Koło uchwałą Zarządu wyraziło zgodę na przystąpienie do programu i włączenie się w organizację kursów,
-    którzy regularnie opłacają składki na rzecz DIL i przestrzegają uchwał DIL.
4.    Dofinansowanie obejmuje:
-    Środki finansowe macierzystego Koła DIL przeznaczone na jednego lekarza zgodnie z uchwałą Zarządu Koła w wysokości minimum 100 PLN.
-    Środki finansowe przeznaczone przez DIL w wysokości 400 PLN na każdego lekarza, który otrzymał dofinansowanie z Koła.
-    Opłatę wstępną i pierwsze raty pokrywa osobiście lekarz. Ostatnią ratę
w wysokości 400 PLN + dotacja z Koła (minimum 100 PLN) płaci DIL na podstawie umowy ze szkołą języka.
5.    Za organizację kursów, nadzór nad nimi odpowiedzialnymi czyni się przewodniczących kół, pełnomocników delegatur i Komisję Kształcenia DRL.
6.    DIL w pierwszym etapie pokryje koszty szkolenia 100 lekarzy. Liczy się kolejność zgłoszeń. Do zgłoszenia należy dołączyć:
-    uchwałę Zarządu Koła,
-    wstępne porozumienie ze szkołą języka zawarte przez Zarząd Koła,
-    listę lekarzy wraz z wnioskiem o przystąpieniu do programu.


ZAŁĄCZNIK

Wrocław 12.09.2002

Wyjaśnienie dotyczące interpretacji treści
Uchwały nr 83/2002 Prezydium DIL z dnia 29.08.2002 r.


    W związku z niefortunnie sformułowanym komunikatem w Medium nr 9 (146) “Angielski i niemiecki dla lekarzy” wyjaśniamy że:
1.    Dolnośląska Izba Lekarska  i  tym samym Komisja Kształcenia DIL nie organizuje kursów języków obcych.
2.    Prezydium DIL uchwaliło jedynie Program dofinansowania przez DIL kursów języka niemieckiego i angielskiego. Program ten jest pilotażem i obejmie ograniczoną grupę lekarzy, tych lekarzy których Koło DIL spełni wszystkie warunki zawarte w programie.
3.    Program jest adresowany do lekarzy, którzy  rozważają możliwość zatrudnienia się w Niemczech czy w krajach Skandynawskich.  Realizacja programu uzależniona jest od decyzji Zarządów Kół. Zarząd Koła zgodnie z uchwalonym programem jest zobowiązany do podjęcia odpowiedniej uchwały, następnie poinformowania lekarzy o zasadach programu i wyboru zgodnie z sugestiami członków koła szkoły , która przeprowadzi szkolenie.
4.    DIL będzie rozpatrywać jedynie pełne wnioski Kół, nie poszczególnych lekarzy a ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel będzie liczyć się kolejność złożenia prawidłowo przygotowanych wniosków.


Z poważaniem
Artur Kwaśniewski
 
 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:15:02
Uchwała nr 83/2002 - dofinansowanie kursów językowych
()
UCHWAŁA NR 83/2002
PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 29 SIERPNIA 2002 ROKU


Na podstawie art.24 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium DRL we Wrocławiu przyjmuje program dofinansowania kursów języka niemieckiego i angielskiego dla lekarzy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEZ DIL KURSÓW JĘZYKA
NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO

Program obejmuje:

1.    Kursy prowadzone są tylko dla lekarzy, którzy wykażą się podstawową znajomością języka i wyrażą chęć przystąpienia do programu. Kursy mają być prowadzone w małych grupach w wyspecjalizowanych szkołach nauczania języków obcych, które mają odpowiednie licencje.
2.    Kurs jest ukierunkowany na naukę języka medycznego. Program wymaga akceptacji Komisji Kształcenia DRL i zostanie ujęty w porozumieniu zawartym pomiędzy DIL a szkołą języka.
3.    Dofinansowanie kursu obejmuje lekarzy – członków DIL:
-    których macierzyste Koło uchwałą Zarządu wyraziło zgodę na przystąpienie do programu i włączenie się w organizację kursów,
-    którzy regularnie opłacają składki na rzecz DIL i przestrzegają uchwał DIL.
4.    Dofinansowanie obejmuje:
-    Środki finansowe macierzystego Koła DIL przeznaczone na jednego lekarza zgodnie z uchwałą Zarządu Koła w wysokości minimum 100 PLN.
-    Środki finansowe przeznaczone przez DIL w wysokości 400 PLN na każdego lekarza, który otrzymał dofinansowanie z Koła.
-    Opłatę wstępną i pierwsze raty pokrywa osobiście lekarz. Ostatnią ratę
w wysokości 400 PLN + dotacja z Koła (minimum 100 PLN) płaci DIL na podstawie umowy ze szkołą języka.
5.    Za organizację kursów, nadzór nad nimi odpowiedzialnymi czyni się przewodniczących kół, pełnomocników delegatur i Komisję Kształcenia DRL.
6.    DIL w pierwszym etapie pokryje koszty szkolenia 100 lekarzy. Liczy się kolejność zgłoszeń. Do zgłoszenia należy dołączyć:
-    uchwałę Zarządu Koła,
-    wstępne porozumienie ze szkołą języka zawarte przez Zarząd Koła,
-    listę lekarzy wraz z wnioskiem o przystąpieniu do programu.


ZAŁĄCZNIK

Wrocław 12.09.2002

Wyjaśnienie dotyczące interpretacji treści
Uchwały nr 83/2002 Prezydium DIL z dnia 29.08.2002 r.


    W związku z niefortunnie sformułowanym komunikatem w Medium nr 9 (146) “Angielski i niemiecki dla lekarzy” wyjaśniamy że:
1.    Dolnośląska Izba Lekarska  i  tym samym Komisja Kształcenia DIL nie organizuje kursów języków obcych.
2.    Prezydium DIL uchwaliło jedynie Program dofinansowania przez DIL kursów języka niemieckiego i angielskiego. Program ten jest pilotażem i obejmie ograniczoną grupę lekarzy, tych lekarzy których Koło DIL spełni wszystkie warunki zawarte w programie.
3.    Program jest adresowany do lekarzy, którzy  rozważają możliwość zatrudnienia się w Niemczech czy w krajach Skandynawskich.  Realizacja programu uzależniona jest od decyzji Zarządów Kół. Zarząd Koła zgodnie z uchwalonym programem jest zobowiązany do podjęcia odpowiedniej uchwały, następnie poinformowania lekarzy o zasadach programu i wyboru zgodnie z sugestiami członków koła szkoły , która przeprowadzi szkolenie.
4.    DIL będzie rozpatrywać jedynie pełne wnioski Kół, nie poszczególnych lekarzy a ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel będzie liczyć się kolejność złożenia prawidłowo przygotowanych wniosków.


Z poważaniem
Artur Kwaśniewski
 
 
Opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 09:17:54
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz