Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267269 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Uchwała nr 105/2002 - Regulamin Komisji Stomatologicznej Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Uchwała nr 105/2002 - Regulamin Komisji Stomatologicznej
()
UCHWAŁA NR 105/2002
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekar-skich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu ustala regulamin Komisji Stomatologicznej DRL stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ DRL


1.Komisja Stomatologiczna jest stałą komisją DRL, której zadaniem jest prowadzenie spraw z zakresu stomatologii.
2.W ramach Komisji działają zespoły problemowe według specjalności stomatologicznych.
3.Przewodniczący Komisji jest członkiem DRL powoływanym uchwałą DRL.
4.Członkami Komisji są lekarze członkowie DIL, którzy zgłosili do niej akces.
Skład Komisji jest zatwierdzany uchwałą DRL.
5.Na pierwszym posiedzeniu Komisja w głosowaniu tajnym wybiera Zastępcę, dwóch Sekretarzy i liderów zespołów problemowych.
6.W czasie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego Komisji.
7.Komisja Stomatologiczna zbiera się raz w miesiącu.
8.Stanowiska, wnioski i oświadczenia Komisji podejmowane są większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
9.Członkowie Komisji są zobowiązani brać czynny udział w pracach Komisji.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech posiedzeniach Komisji powoduje skreślenie z listy jej członków.
10.Obsługę administracyjną Komisji zapewnia biuro DIL.
 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:10:41
Uchwała nr 105/2002 - Regulamin Komisji Stomatologicznej
()
UCHWAŁA NR 105/2002
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekar-skich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu ustala regulamin Komisji Stomatologicznej DRL stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ DRL


1.Komisja Stomatologiczna jest stałą komisją DRL, której zadaniem jest prowadzenie spraw z zakresu stomatologii.
2.W ramach Komisji działają zespoły problemowe według specjalności stomatologicznych.
3.Przewodniczący Komisji jest członkiem DRL powoływanym uchwałą DRL.
4.Członkami Komisji są lekarze członkowie DIL, którzy zgłosili do niej akces.
Skład Komisji jest zatwierdzany uchwałą DRL.
5.Na pierwszym posiedzeniu Komisja w głosowaniu tajnym wybiera Zastępcę, dwóch Sekretarzy i liderów zespołów problemowych.
6.W czasie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego Komisji.
7.Komisja Stomatologiczna zbiera się raz w miesiącu.
8.Stanowiska, wnioski i oświadczenia Komisji podejmowane są większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
9.Członkowie Komisji są zobowiązani brać czynny udział w pracach Komisji.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech posiedzeniach Komisji powoduje skreślenie z listy jej członków.
10.Obsługę administracyjną Komisji zapewnia biuro DIL.
 
Opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 09:36:13
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz