Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 21.07.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4327476 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Uchwała nr 120/2002 - Regulamin dofinansowania kursów językowych Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Uchwała nr 120/2002 - Regulamin dofinansowania kursów językowych
()
UCHWAŁA NR 120/2002
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 7 LISTOPADA 2002 ROKU

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu przyznaje kwotę 300 PLN na jednego lekarza członka DIL tytułem dofinansowania kursów nauki języków obcych.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
1.regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz DIL,
2.przedstawienie rachunku wniesienia opłaty za kurs wystawiony przez szkołę języków, z którą Izba podpisała umowę.

§ 2
Szczegółowe zasady dofinansowania określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEZ DIL KURSÓW JĘZYKA
NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO

Program obejmuje:

1. Kursy prowadzone są tylko dla lekarzy, którzy wykażą się podstawową znajo-mością języka i wyrażą chęć przystąpienia do programu. Kursy mają być prowadzone w małych grupach w wyspecjalizowanych szkołach nauczania języków obcych, które mają odpowiednie licencje i podpisały umowę z DIL.
2. Kurs jest ukierunkowany na naukę języka medycznego. Program wymaga akceptacji Komisji Kształcenia DRL i zostanie ujęty w porozumieniu zawartym pomiędzy DIL a szkołą języka.
3. Dofinansowanie kursu obejmuje lekarzy – członków DIL:
- których macierzyste Koło uchwałą Zarządu wyraziło zgodę na przystąpienie do programu i włączenie się w organizację kursów,
- którzy regularnie opłacają składki na rzecz DIL i przestrzegają uchwał DIL.
4. Dofinansowanie obejmuje:
- Środki finansowe macierzystego Koła DIL przeznaczone na jednego lekarza zgodnie z uchwałą Zarządu Koła w wysokości minimum 100 PLN.
- Środki finansowe przeznaczone przez DIL w wysokości 300 PLN na każdego lekarza, który otrzymał dofinansowanie z Koła.
- Opłatę wstępną i pierwsze raty pokrywa osobiście lekarz. Ostatnią ratę
w wysokości 300 PLN + dotacja z Koła (minimum 100 PLN) płaci DIL na podstawie umowy ze szkołą języka.
5. Za organizację kursów, nadzór nad nimi odpowiedzialnymi czyni się przewodni-czących kół, pełnomocników delegatur i Komisję Kształcenia DRL.
6. DIL w pierwszym etapie pokryje koszty szkolenia 100 lekarzy. Liczy się kolejność zgłoszeń. Do zgłoszenia należy dołączyć:
- uchwałę Zarządu Koła,
- wstępne porozumienie ze szkołą języka zawarte przez Zarząd Koła,
- listę lekarzy wraz z wnioskiem o przystąpieniu do programu.
 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:08:32
Uchwała nr 120/2002 - Regulamin dofinansowania kursów językowych
()
UCHWAŁA NR 120/2002
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 7 LISTOPADA 2002 ROKU

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu przyznaje kwotę 300 PLN na jednego lekarza członka DIL tytułem dofinansowania kursów nauki języków obcych.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
1.regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz DIL,
2.przedstawienie rachunku wniesienia opłaty za kurs wystawiony przez szkołę języków, z którą Izba podpisała umowę.

§ 2
Szczegółowe zasady dofinansowania określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEZ DIL KURSÓW JĘZYKA
NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO

Program obejmuje:

1. Kursy prowadzone są tylko dla lekarzy, którzy wykażą się podstawową znajo-mością języka i wyrażą chęć przystąpienia do programu. Kursy mają być prowadzone w małych grupach w wyspecjalizowanych szkołach nauczania języków obcych, które mają odpowiednie licencje i podpisały umowę z DIL.
2. Kurs jest ukierunkowany na naukę języka medycznego. Program wymaga akceptacji Komisji Kształcenia DRL i zostanie ujęty w porozumieniu zawartym pomiędzy DIL a szkołą języka.
3. Dofinansowanie kursu obejmuje lekarzy – członków DIL:
- których macierzyste Koło uchwałą Zarządu wyraziło zgodę na przystąpienie do programu i włączenie się w organizację kursów,
- którzy regularnie opłacają składki na rzecz DIL i przestrzegają uchwał DIL.
4. Dofinansowanie obejmuje:
- Środki finansowe macierzystego Koła DIL przeznaczone na jednego lekarza zgodnie z uchwałą Zarządu Koła w wysokości minimum 100 PLN.
- Środki finansowe przeznaczone przez DIL w wysokości 300 PLN na każdego lekarza, który otrzymał dofinansowanie z Koła.
- Opłatę wstępną i pierwsze raty pokrywa osobiście lekarz. Ostatnią ratę
w wysokości 300 PLN + dotacja z Koła (minimum 100 PLN) płaci DIL na podstawie umowy ze szkołą języka.
5. Za organizację kursów, nadzór nad nimi odpowiedzialnymi czyni się przewodni-czących kół, pełnomocników delegatur i Komisję Kształcenia DRL.
6. DIL w pierwszym etapie pokryje koszty szkolenia 100 lekarzy. Liczy się kolejność zgłoszeń. Do zgłoszenia należy dołączyć:
- uchwałę Zarządu Koła,
- wstępne porozumienie ze szkołą języka zawarte przez Zarząd Koła,
- listę lekarzy wraz z wnioskiem o przystąpieniu do programu.
 
Opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 09:43:39
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz