Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 21.07.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4327475 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Stanowisko nr 1 z dn. 16.01.2003 - nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjal.... Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Stanowisko nr 1 z dn. 16.01.2003 - nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjal....
()
STANOWISKO
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 16 STYCZNIA 2003 ROKU

dot. nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu uważa, że:
1. Audiologia i foniatria nie powinna być odrębną specjalizacją. Winna wchodzić w zakres otolaryngologii.
2. Wprowadzanie nowych szczegółowych specjalizacji medycznych tj. hypertensjologia nie powinno mieć miejsca.
3. Postępowanie kwalifikacyjne do specjalizacji powinno obejmować również pracowników wyższych uczelni.
4. Z ramowego programu specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny wykreślono jako jego element zakres i sposób oceny rozmowy kwalifikacyjnej objętej postępowaniem konkur-sowym, ustalonym zgodnie z opinią Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich. DRL uważa zapis za niejasny, czy wykreślenie dotychczasowych zasad oceny rozmowy kwalifikacyjnej spowoduje wprowadzenie nowych zasad, czy w ogóle ich nie będzie?
5. Dopisano, że specjalizację można odbywać także w ramach nieodpłatnej umowy cywilno-prawnej o szkolenie specjalizacyjne zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjali-zację. DRL wyraża zadowolenie dodaniem w/w zapisu, jednak budzi niepokój brak sprecyzo-wania osoby ubezpieczyciela specjalizanta.
6. Zmieniono terminy zawierania umowy o rezydenturę. Czy również zostaną zmienione terminy postępowań kwalifikacyjnych?
7. Lekarz nie może realizować lub kontynuować szkolenia specjalizacyjnego w przypadku niepodjęcia przez niego szkolenia w okresie 3 miesięcy od dnia wystawienia skierowania do odbycia specjalizacji przez wojewódzki ośrodek. DRL uważa, że w takich przypadkach powin-na obowiązywać zasada wprowadzania na to miejsce kolejnego lekarza z listy osób zakwalifi-kowanych do odbywania specjalizacji. Powinien również istnieć zapis, że w uzasadnionych przypadkach kierownik specjalizacji może wystąpić z wnioskiem o przerwanie specjalizacji (weryfikacja stosunku między specjalizantem a opiekunem).
8. Dopisano, że lekarzowi, który uzyskał specjalizację IIº w zakresie medycyny ogólnej i jest zatrud-niony w podstawowej opiece zdrowotnej przynajmniej od 6 lat oraz ukończył kurs informacyjny z zakresu specyfiki świadczonych usług przez lekarza rodzinne-go minister zdrowia na wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, może uznać dotychczasowy doro-bek za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu specjalizacyjnego w zakre-sie medycyny rodzinnej i podjąć decyzję o dopuszczeniu tego lekarza do egzaminu państwo-wego, którego formę i treść określi właściwa komisja po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich. DRL zwraca się z zapytaniem, co wchodzi w zakres kursu informa-cyjnego z zakresu specyfiki świadczonych usług przez lekarza rodzinnego?
 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:48:44
Stanowisko nr 1 z dn. 16.01.2003 - nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjal....
()
STANOWISKO
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 16 STYCZNIA 2003 ROKU

dot. nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu uważa, że:
1. Audiologia i foniatria nie powinna być odrębną specjalizacją. Winna wchodzić w zakres otolaryngologii.
2. Wprowadzanie nowych szczegółowych specjalizacji medycznych tj. hypertensjologia nie powinno mieć miejsca.
3. Postępowanie kwalifikacyjne do specjalizacji powinno obejmować również pracowników wyższych uczelni.
4. Z ramowego programu specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny wykreślono jako jego element zakres i sposób oceny rozmowy kwalifikacyjnej objętej postępowaniem konkur-sowym, ustalonym zgodnie z opinią Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich. DRL uważa zapis za niejasny, czy wykreślenie dotychczasowych zasad oceny rozmowy kwalifikacyjnej spowoduje wprowadzenie nowych zasad, czy w ogóle ich nie będzie?
5. Dopisano, że specjalizację można odbywać także w ramach nieodpłatnej umowy cywilno-prawnej o szkolenie specjalizacyjne zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjali-zację. DRL wyraża zadowolenie dodaniem w/w zapisu, jednak budzi niepokój brak sprecyzo-wania osoby ubezpieczyciela specjalizanta.
6. Zmieniono terminy zawierania umowy o rezydenturę. Czy również zostaną zmienione terminy postępowań kwalifikacyjnych?
7. Lekarz nie może realizować lub kontynuować szkolenia specjalizacyjnego w przypadku niepodjęcia przez niego szkolenia w okresie 3 miesięcy od dnia wystawienia skierowania do odbycia specjalizacji przez wojewódzki ośrodek. DRL uważa, że w takich przypadkach powin-na obowiązywać zasada wprowadzania na to miejsce kolejnego lekarza z listy osób zakwalifi-kowanych do odbywania specjalizacji. Powinien również istnieć zapis, że w uzasadnionych przypadkach kierownik specjalizacji może wystąpić z wnioskiem o przerwanie specjalizacji (weryfikacja stosunku między specjalizantem a opiekunem).
8. Dopisano, że lekarzowi, który uzyskał specjalizację IIº w zakresie medycyny ogólnej i jest zatrud-niony w podstawowej opiece zdrowotnej przynajmniej od 6 lat oraz ukończył kurs informacyjny z zakresu specyfiki świadczonych usług przez lekarza rodzinne-go minister zdrowia na wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, może uznać dotychczasowy doro-bek za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu specjalizacyjnego w zakre-sie medycyny rodzinnej i podjąć decyzję o dopuszczeniu tego lekarza do egzaminu państwo-wego, którego formę i treść określi właściwa komisja po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich. DRL zwraca się z zapytaniem, co wchodzi w zakres kursu informa-cyjnego z zakresu specyfiki świadczonych usług przez lekarza rodzinnego?
 
Opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 09:53:45
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz