Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 21.05.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4212860 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Uchwała nr 22/2003 - Porozumienie w sprawie przeciwdziałania reklamie usług medycznych Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Uchwała nr 22/2003 - Porozumienie w sprawie przeciwdziałania reklamie usług medycznych
()
UCHWAŁA NR 22/2003
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 13 LUTEGO 2003 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekar-skich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza treść porozumienia w sprawie przeciwdziałania reklamie usług medycznych świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK


POROZUMIENIE
W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA REKLAMIE USŁUG MEDYCZNYCH


zawarte we Wrocławiu w dniu ..................... pomiędzy:
Urzędem Wojewódzkim z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Warszawy 1, reprezentowanym przez:

Ryszarda Nawrata Wojewodę Dolnośląskiego
a
Dolnośląską Izbą Lekarską z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Matejki 6, reprezentowaną przez:

1.dr n. med. Andrzeja Wojnara - Przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

2.dr n. med. Pawła Wróblewskiego - Skarbnika Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

3.Strony stwierdzają fakt nasilającego się zjawiska reklamy usług medycznych prowadzonej zarówno przez prywatnie praktykujących lekarzy, jak i zakłady opieki zdrowotnej.

4.Strony postanawiają, że w sposób określony w niniejszym porozumieniu w oparciu o posiadane uprawnienia wynikające z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 Nr 91poz. 408 art.65), ustawy o izbach Lekarskich (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 158 art. 4§ 2 pkt. 11) ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. 1997,nr 28, poz. 152 art.156 ) będą współpracować i podejmować intensywne działania zmierzając do wyeliminowania zjawisk reklamy usług medycznych.

5.Wydział Spraw Społecznych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach kompleksowych kontroli zakładów opieki zdrowotnej uczyni zgodnie z art. 65 w związku. z art. 18b ustawy o ZOZ jednym z ich elementów sprawdzenie sposobów podawania do publicznej wiadomości informacji o wykonywanych świadczeniach zdrowotnych przez ZOZ.

6.Strony informować się będą wzajemnie o stwierdzanych nieprawidłowościach w sposobie informowania o świadczonych usługach zdrowotnych stosowanych przez lekarzy lub zakłady opieki zdrowotnej.

7.W razie stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie informowania o wy-konywanych świadczeniach zdrowotnych uprawniona Strona zawiadamia o nieprawidłowościach odpowiedzialne osoby i wezwie je do niezwłocznego zaprzestania stosowania niedozwolonych sposobów informowania o prowadzonej działalności.

8.Jeżeli środki opisane w punkcie 5 nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie spowodują dostosowania sposobów informacji o usługach zdrowotnych do wymaganych norm, każda z umawiających się stron podejmie wszelkie dostępne jej środki w celu zlikwidowania stwierdzonych nieprawidłowości.

9.Dolnośląska Izba Lekarska zintensyfikuje działania informacyjne w przedmiocie dopuszczalnych sposobów informowania o wykonywanych świadczeniach zdrowotnych. Informacja ta skierowana zostanie zarówno do członków samorządu lekarskiego, jak i zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa dolnośląskiego.

10.Strony postanawiają spotkać się w okresach półrocznych w celu dokonania oceny sposobów informowania przez lekarzy i zakłady opieki zdrowotnej o świadczonych usługach.

11.Strony wyznaczają swoich koordynatorów do realizacji niniejszego porozumienia.

12.Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:52:20
Uchwała nr 22/2003 - Porozumienie w sprawie przeciwdziałania reklamie usług medycznych
()
UCHWAŁA NR 22/2003
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 13 LUTEGO 2003 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekar-skich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza treść porozumienia w sprawie przeciwdziałania reklamie usług medycznych świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK


POROZUMIENIE
W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA REKLAMIE USŁUG MEDYCZNYCH


zawarte we Wrocławiu w dniu ..................... pomiędzy:
Urzędem Wojewódzkim z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Warszawy 1, reprezentowanym przez:

Ryszarda Nawrata Wojewodę Dolnośląskiego
a
Dolnośląską Izbą Lekarską z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Matejki 6, reprezentowaną przez:

1.dr n. med. Andrzeja Wojnara - Przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

2.dr n. med. Pawła Wróblewskiego - Skarbnika Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

3.Strony stwierdzają fakt nasilającego się zjawiska reklamy usług medycznych prowadzonej zarówno przez prywatnie praktykujących lekarzy, jak i zakłady opieki zdrowotnej.

4.Strony postanawiają, że w sposób określony w niniejszym porozumieniu w oparciu o posiadane uprawnienia wynikające z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 Nr 91poz. 408 art.65), ustawy o izbach Lekarskich (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 158 art. 4§ 2 pkt. 11) ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. 1997,nr 28, poz. 152 art.156 ) będą współpracować i podejmować intensywne działania zmierzając do wyeliminowania zjawisk reklamy usług medycznych.

5.Wydział Spraw Społecznych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach kompleksowych kontroli zakładów opieki zdrowotnej uczyni zgodnie z art. 65 w związku. z art. 18b ustawy o ZOZ jednym z ich elementów sprawdzenie sposobów podawania do publicznej wiadomości informacji o wykonywanych świadczeniach zdrowotnych przez ZOZ.

6.Strony informować się będą wzajemnie o stwierdzanych nieprawidłowościach w sposobie informowania o świadczonych usługach zdrowotnych stosowanych przez lekarzy lub zakłady opieki zdrowotnej.

7.W razie stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie informowania o wy-konywanych świadczeniach zdrowotnych uprawniona Strona zawiadamia o nieprawidłowościach odpowiedzialne osoby i wezwie je do niezwłocznego zaprzestania stosowania niedozwolonych sposobów informowania o prowadzonej działalności.

8.Jeżeli środki opisane w punkcie 5 nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie spowodują dostosowania sposobów informacji o usługach zdrowotnych do wymaganych norm, każda z umawiających się stron podejmie wszelkie dostępne jej środki w celu zlikwidowania stwierdzonych nieprawidłowości.

9.Dolnośląska Izba Lekarska zintensyfikuje działania informacyjne w przedmiocie dopuszczalnych sposobów informowania o wykonywanych świadczeniach zdrowotnych. Informacja ta skierowana zostanie zarówno do członków samorządu lekarskiego, jak i zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa dolnośląskiego.

10.Strony postanawiają spotkać się w okresach półrocznych w celu dokonania oceny sposobów informowania przez lekarzy i zakłady opieki zdrowotnej o świadczonych usługach.

11.Strony wyznaczają swoich koordynatorów do realizacji niniejszego porozumienia.

12.Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 10:01:58
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz