Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267255 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Uchwała nr 23/2003 - Regulamin przyznania odznaczenia "Medal Dolnośląskiej Izby Lekarskiej" Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Uchwała nr 23/2003 - Regulamin przyznania odznaczenia "Medal Dolnośląskiej Izby Lekarskiej"
()
UCHWAŁA NR 23/2003
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 13 LUTEGO 2003 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekar-skich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza regulamin odznaczenia „Medal Dolnośląskiej Izby Lekarskiej”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ODZNACZENIA
"MEDAL DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ"


1. Odznaczenie honorowe "Medal Dolnośląskiej Izby Lekarskiej" przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla społeczności lekarskiej.
2. Wnioski o przyznanie odznaczenia wraz z uzasadnieniem przedstawiają Kapitule: Przewodniczący Kół DIL lub członkowie Rady, Sądu Lekarskiego, Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej.
3. Kapitułę odznaczenia tworzą:
• Przewodniczący DRL (kanclerz)
• Przewodniczący DRL poprzedniej kadencji
• Wiceprzewodniczący DRL (wicekanclerze)
• Sekretarz DRL
• Przewodniczący Komisji Etyki DRL
4. Kapituła zbiera się raz w roku na wniosek Kanclerza.
5. Kapituła w formie pisemnej opiniuje wnioski o nadanie odznaczenia przed ich przedstawieniem Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej oraz może wystąpić do Rady
z inicjatywą nadania medalu.
6. Dolnośląska Rada Lekarska przyznaje medal w drodze uchwały podjętej w tajnym głosowaniu.
7. Odznaczenie przyznawane jest jeden raz do roku i wręczone na Zjeździe Delegatów DIL przez Przewodniczącego DRL, maksymalnie 10 osobom. W szczególnie uzasadnionych przypadkach DRL może podjąć uchwałę o przyznaniu i wręczeniu odznaczenia w innych terminach.
8. Każdy Przewodniczący DRL jako Kanclerz jest zarazem posiadaczem tegoż odznaczenia.
9. Odznaczenie przedstawia na awersie herb DIL i na rewersie popiersie prof. Jana Mikulicza-Radeckiego.
 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:52:37
Uchwała nr 23/2003 - Regulamin przyznania odznaczenia "Medal Dolnośląskiej Izby Lekarskiej"
()
UCHWAŁA NR 23/2003
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 13 LUTEGO 2003 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekar-skich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza regulamin odznaczenia „Medal Dolnośląskiej Izby Lekarskiej”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ODZNACZENIA
"MEDAL DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ"


1. Odznaczenie honorowe "Medal Dolnośląskiej Izby Lekarskiej" przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla społeczności lekarskiej.
2. Wnioski o przyznanie odznaczenia wraz z uzasadnieniem przedstawiają Kapitule: Przewodniczący Kół DIL lub członkowie Rady, Sądu Lekarskiego, Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej.
3. Kapitułę odznaczenia tworzą:
• Przewodniczący DRL (kanclerz)
• Przewodniczący DRL poprzedniej kadencji
• Wiceprzewodniczący DRL (wicekanclerze)
• Sekretarz DRL
• Przewodniczący Komisji Etyki DRL
4. Kapituła zbiera się raz w roku na wniosek Kanclerza.
5. Kapituła w formie pisemnej opiniuje wnioski o nadanie odznaczenia przed ich przedstawieniem Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej oraz może wystąpić do Rady
z inicjatywą nadania medalu.
6. Dolnośląska Rada Lekarska przyznaje medal w drodze uchwały podjętej w tajnym głosowaniu.
7. Odznaczenie przyznawane jest jeden raz do roku i wręczone na Zjeździe Delegatów DIL przez Przewodniczącego DRL, maksymalnie 10 osobom. W szczególnie uzasadnionych przypadkach DRL może podjąć uchwałę o przyznaniu i wręczeniu odznaczenia w innych terminach.
8. Każdy Przewodniczący DRL jako Kanclerz jest zarazem posiadaczem tegoż odznaczenia.
9. Odznaczenie przedstawia na awersie herb DIL i na rewersie popiersie prof. Jana Mikulicza-Radeckiego.
 
Opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 10:03:39
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz