Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 21.05.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4212876 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: UCHWAŁY XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL z dnia 01 marca 2003 roku Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
UCHWAŁY XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL z dnia 01 marca 2003 roku
()
UCHWAŁA NR 1/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu zatwierdza porządek obrad
XIX Zjazdu Delegatów DIL z dnia 1.03.2003r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 2/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu dokonał wyboru:
Przewodniczący Zjazdu  - Ryszard Kępa
Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu - Marek Rawski, Teresa Bujko
Sekretarze Zjazdu -  Iwona Dattner-Hapon, Dariusz Dąbrowski, Bogusław Radzki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 3/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu powołuje Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Mandatową w składzie:

Komisja Uchwał i Wniosków
Janusz Mazur
Grzegorz Król
Dorota Radziszewska

Komisja Mandatowa
Aldona Białas
Brunon Bernadowski
Bolesław Simon

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 4/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu udziela absolutorium Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej za działalność finansową i gospodarczą za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 5/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.2 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu uchwala budżet Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na rok 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.01.2003r.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 6/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu postanawia, że środki finan-sowe na działalność własną kół DIL w wysokości 20% wpływów składek członkowskich pomniejszonych o składki odprowadzane do NIL ulega-ją kumulacji maksymalnie przez okres 3 lat.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu Koła okres kumu-lacji środków może ulec wydłużeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 7/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu zobowiązuje DRL do podjęcia działań mających na celu wystąpienia z inicjatywą zmiany przepisów ustawy o zawodzie lekarza i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
w zakresie dotyczącym określenia ilości godzin miesięcznie przeznaczonych na szkolenie ustawiczne lekarzy i lekarzy stomatologów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 8/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu domaga się utrzymania odpisu składki członkowskiej na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej w dotychczasowej wysokości, tj. 15%.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 9/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do bezzwłocznego i stanowczego reagowania na fakt napastliwego i tendencyjnego sposobu przekazywania przez media informacji o występujących w środowisku lekarskim nieprawidłowościach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 11/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu zobowiązuje Kolegium Redakcyjne MEDIUM do wprowadzenia opłat dla pracodawców chcących zamieścić na łamach MEDIUM oferty pracy dla lekarzy i lekarzy stomatologów.
Ogłoszenia dla lekarzy poszukujących pracę pozostają bezpłatne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 13/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu podwyższa w budżecie na rok 2003 limit wydatków dla Komisji Kształcenia DRL do wysokości 170.000 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa

 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:56:50
UCHWAŁY XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL z dnia 01 marca 2003 roku
()
UCHWAŁA NR 1/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu zatwierdza porządek obrad
XIX Zjazdu Delegatów DIL z dnia 1.03.2003r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 2/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu dokonał wyboru:
Przewodniczący Zjazdu  - Ryszard Kępa
Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu - Marek Rawski, Teresa Bujko
Sekretarze Zjazdu -  Iwona Dattner-Hapon, Dariusz Dąbrowski, Bogusław Radzki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 3/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu powołuje Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Mandatową w składzie:

Komisja Uchwał i Wniosków
Janusz Mazur
Grzegorz Król
Dorota Radziszewska

Komisja Mandatowa
Aldona Białas
Brunon Bernadowski
Bolesław Simon

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 4/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu udziela absolutorium Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej za działalność finansową i gospodarczą za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 5/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.2 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu uchwala budżet Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na rok 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.01.2003r.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 6/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu postanawia, że środki finan-sowe na działalność własną kół DIL w wysokości 20% wpływów składek członkowskich pomniejszonych o składki odprowadzane do NIL ulega-ją kumulacji maksymalnie przez okres 3 lat.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu Koła okres kumu-lacji środków może ulec wydłużeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 7/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu zobowiązuje DRL do podjęcia działań mających na celu wystąpienia z inicjatywą zmiany przepisów ustawy o zawodzie lekarza i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
w zakresie dotyczącym określenia ilości godzin miesięcznie przeznaczonych na szkolenie ustawiczne lekarzy i lekarzy stomatologów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 8/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu domaga się utrzymania odpisu składki członkowskiej na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej w dotychczasowej wysokości, tj. 15%.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 9/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do bezzwłocznego i stanowczego reagowania na fakt napastliwego i tendencyjnego sposobu przekazywania przez media informacji o występujących w środowisku lekarskim nieprawidłowościach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 11/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu zobowiązuje Kolegium Redakcyjne MEDIUM do wprowadzenia opłat dla pracodawców chcących zamieścić na łamach MEDIUM oferty pracy dla lekarzy i lekarzy stomatologów.
Ogłoszenia dla lekarzy poszukujących pracę pozostają bezpłatne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 13/2003
XIX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 1 MARCA 2003 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XIX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu podwyższa w budżecie na rok 2003 limit wydatków dla Komisji Kształcenia DRL do wysokości 170.000 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XIX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa

 
Opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 10:14:08
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz