Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 21.07.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4327443 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Oświadczenie w sprawie sytuacji w służbie zdrowia Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Oświadczenie w sprawie sytuacji w służbie zdrowia
()
OŚWIADCZENIE
PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 3 KWIETNIA 2003 ROKU

Prezydium DRL we Wrocławiu w związku z tworzeniem przez Urząd Marszałkowski planu restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego Dolnego Śląska i opiniowaniem jego przez społecznych ekspertów powołanych przez Pana Marszałka stwierdza, że samorząd zawodowy lekarzy zainteresowany jest głównie zabezpieczeniem populacji regionu w usługi lekarskie, warunki ich świadczenia i ich jakość oraz miejsca pracy dla lekarzy.
Uważamy, że restrukturyzacja szpitali powinna polegać na komasacji, konsolidacji i prze-profilowaniu zarówno oddziałów, jak i całych szpitali, a także ewentualnej rezygnacji ze zbędnej bazy łóżkowej i przesunięciu części usług wraz z personelem medycznym do specjalistyki ambulatoryjnej.
W końcowej fazie winno dojść do sprzedaży lub dzierżawy zbędnego majątku, prywatyzacji specjalistyki ambulatoryjnej lub niektórych dziedzin diagnostyczno-leczniczych. Należy przeanalizować zmianę form własności poprzez przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. Na terenie Wrocławia należy rozpatrzyć również utworzenie bezkosztowe „de novo” 400-łóżkowego szpitala miejskiego. Oczywiście cały program restrukturyzacji szpitali Dolnego Śląska winien być skonsultowany z konsultantami wojewódzkimi pod względem merytorycznym oraz z organami założycielskimi biorąc pod uwagę ich już istniejące plany naprawcze omówione z lokalnymi środowiskami medycznymi.
Każdy szpital podlegający restrukturyzacji winien być rozpatrzony z uwzględnieniem wszystkich kryteriów, wymienionych w piśmie DIL do Pana Marszałka Janusza Pezdy z dnia 13.03.2003r.
Kryteria te zostały poparte przez Prorektora AM prof. Dr hab. Ryszarda Andrzejaka, a następnie przez Wiceministra Zdrowia Wiktora Masłowskiego.
 
W wyniku reorganizacji lekarze w szpitalach:
•albo pozostają na swych dotychczasowych miejscach pracy,
•albo są przenoszeni wraz z usługami do innych oddziałów czy innych szpitali,
•albo są przenoszeni z przeprofilowaniem (np. do specjalistyki ambulatoryjnej lub na lekarzy pierwszego kontaktu),
•albo przechodzą do sektora prywatnego (do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej bądź indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich); w tym drugim przypadku z gwarancją organu założycielskiego poręczenia odpowiedniego kredytu na nową działalność,
•albo część lekarzy jeśli chce i ma spełnione warunki, przechodzi na emeryturę,
•albo w pojedynczych przypadkach lekarze mogą być za ich zgodą po uzyskaniu odpowiedniej odprawy zwolnieni bez gwarancji dalszej pracy.
Innych możliwości nie widzimy. Izba nie zgadza się na wyrzucenie z pracy ani jednego lekarza bez jego zgody. Izba Lekarska popiera w całej rozciągłości Izbę Pielęgniarek i Położnych w jej działaniach – nasze Koleżanki w zawodzie.
Jesteśmy wiec za takim planem restrukturyzacji szpitalnictwa dolnośląskiego, który realizuje wszystkie warunki wymienione w tym oświadczeniu.

 
 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 11:22:23
Oświadczenie w sprawie sytuacji w służbie zdrowia
()
OŚWIADCZENIE
PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 3 KWIETNIA 2003 ROKU

Prezydium DRL we Wrocławiu w związku z tworzeniem przez Urząd Marszałkowski planu restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego Dolnego Śląska i opiniowaniem jego przez społecznych ekspertów powołanych przez Pana Marszałka stwierdza, że samorząd zawodowy lekarzy zainteresowany jest głównie zabezpieczeniem populacji regionu w usługi lekarskie, warunki ich świadczenia i ich jakość oraz miejsca pracy dla lekarzy.
Uważamy, że restrukturyzacja szpitali powinna polegać na komasacji, konsolidacji i prze-profilowaniu zarówno oddziałów, jak i całych szpitali, a także ewentualnej rezygnacji ze zbędnej bazy łóżkowej i przesunięciu części usług wraz z personelem medycznym do specjalistyki ambulatoryjnej.
W końcowej fazie winno dojść do sprzedaży lub dzierżawy zbędnego majątku, prywatyzacji specjalistyki ambulatoryjnej lub niektórych dziedzin diagnostyczno-leczniczych. Należy przeanalizować zmianę form własności poprzez przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. Na terenie Wrocławia należy rozpatrzyć również utworzenie bezkosztowe „de novo” 400-łóżkowego szpitala miejskiego. Oczywiście cały program restrukturyzacji szpitali Dolnego Śląska winien być skonsultowany z konsultantami wojewódzkimi pod względem merytorycznym oraz z organami założycielskimi biorąc pod uwagę ich już istniejące plany naprawcze omówione z lokalnymi środowiskami medycznymi.
Każdy szpital podlegający restrukturyzacji winien być rozpatrzony z uwzględnieniem wszystkich kryteriów, wymienionych w piśmie DIL do Pana Marszałka Janusza Pezdy z dnia 13.03.2003r.
Kryteria te zostały poparte przez Prorektora AM prof. Dr hab. Ryszarda Andrzejaka, a następnie przez Wiceministra Zdrowia Wiktora Masłowskiego.
 
W wyniku reorganizacji lekarze w szpitalach:
•albo pozostają na swych dotychczasowych miejscach pracy,
•albo są przenoszeni wraz z usługami do innych oddziałów czy innych szpitali,
•albo są przenoszeni z przeprofilowaniem (np. do specjalistyki ambulatoryjnej lub na lekarzy pierwszego kontaktu),
•albo przechodzą do sektora prywatnego (do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej bądź indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich); w tym drugim przypadku z gwarancją organu założycielskiego poręczenia odpowiedniego kredytu na nową działalność,
•albo część lekarzy jeśli chce i ma spełnione warunki, przechodzi na emeryturę,
•albo w pojedynczych przypadkach lekarze mogą być za ich zgodą po uzyskaniu odpowiedniej odprawy zwolnieni bez gwarancji dalszej pracy.
Innych możliwości nie widzimy. Izba nie zgadza się na wyrzucenie z pracy ani jednego lekarza bez jego zgody. Izba Lekarska popiera w całej rozciągłości Izbę Pielęgniarek i Położnych w jej działaniach – nasze Koleżanki w zawodzie.
Jesteśmy wiec za takim planem restrukturyzacji szpitalnictwa dolnośląskiego, który realizuje wszystkie warunki wymienione w tym oświadczeniu.

 
 
Opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 10:20:12
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz