Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267258 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Stanowisko nr 13 z dn. 27.11.2003 - Stanowisko w sprawie kontraktowania świadczeń na rok 2004 Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Stanowisko nr 13 z dn. 27.11.2003 - Stanowisko w sprawie kontraktowania świadczeń na rok 2004
()
STANOWISKO
PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 27 LISTOPADA 2003 ROKU

Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z ogromnym zaskoczeniem i oburzeniem odebrało nieodpowiedzialne wypowiedzi prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztofa Panasa dotyczące planów zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej w roku przyszłym. Kwestionowanie tworzone-go mozolnie od początku reformy nowoczesnego systemu podstawowej opieki medycznej i łudzenie społeczeństwa, że można go zastąpić z dnia na dzień rozwiązaniami sprawdzonymi w warunkach działań wojennych świadczą o kompletnym braku poczucia rzeczywistości, odpowiedzialności i jakiejkolwiek troski o dobro pacjenta.
Twierdzenia prezesa NFZ Krzysztofa Panasa, że podstawową opiekę medyczną mogą przejąć szpitale i inne placówki opieki stacjonarnej, świadczą o nieznajomości obowiązującego prawa i łamią ustawę o zakładach opieki zdrowotnej i Narodowym Funduszu Zdrowia.
Protestujemy przeciwko manipulacji danymi dotyczącymi ilości i jakości ofert na świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, mającymi na celu wprowadzenie w błąd społeczeństwa.
W takiej sytuacji w przyszłym roku pacjenci zamieszkujący większość gmin Dolnego Śląska będą pozbawieni prawidłowej podstawowej opieki zdrowotnej. Manipulacja polegająca na podawaniu ilości złożonych ofert w kontekście powiatu jest rażącym, celowym okłamywaniem społeczeństwa.
Jednocześnie Prezydium DRL wyraża jednoznaczne poparcie dla pozytywnie kontrastujących z opisaną powyżej postawą działań kolegów lekarzy skupionych w „Porozumieniu Zielonogórskim”. Odmowa przystąpienia do tzw. „konkursu ofert” wyniknęła z poczucia głębokiej odpowiedzialności za powierzone im obowiązki i świadczy o rzetelnym, profesjonalnym i godnym podejściu do wykonywanej misji zawodu lekarza.
Nie można, podejmując się niewykonalnego zadania, brać na siebie odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzi, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem i powierzyli w nasze ręce to, co najdroższe.
Prezydium DRL zwraca się jednocześnie do tych członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, którzy kierując się źle pojętym, partykularnym interesem własnym, bądź wynikającym z innych przyczyn strachem o własny byt czy karierę zawodową przystąpili do konkursu ofert, godząc się tym samym na warunki świadczenia usług urągające jakimkolwiek zasadom ekonomicznym i etycznym, o ponowne przeanalizowanie swojego postępowania.
Z pewnością nie do zaakceptowania będzie jakiekolwiek działanie zmierzające do wykorzystana zaistniałej sytuacji w celu przejęcia praktyk kolegów, którzy w trosce o dobro pacjenta walczą o godne wykonywanie zawodu lekarza.
Apelujemy również do koleżanek z Izby Pielęgniarskiej o wszelkie możliwe działania wspierające ideę przyświecającą „Porozumieniu Zielonogórskiemu”. Ideę łączącą wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych:
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX!
 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 11:13:05
Stanowisko nr 13 z dn. 27.11.2003 - Stanowisko w sprawie kontraktowania świadczeń na rok 2004
()
STANOWISKO
PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 27 LISTOPADA 2003 ROKU

Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z ogromnym zaskoczeniem i oburzeniem odebrało nieodpowiedzialne wypowiedzi prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztofa Panasa dotyczące planów zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej w roku przyszłym. Kwestionowanie tworzone-go mozolnie od początku reformy nowoczesnego systemu podstawowej opieki medycznej i łudzenie społeczeństwa, że można go zastąpić z dnia na dzień rozwiązaniami sprawdzonymi w warunkach działań wojennych świadczą o kompletnym braku poczucia rzeczywistości, odpowiedzialności i jakiejkolwiek troski o dobro pacjenta.
Twierdzenia prezesa NFZ Krzysztofa Panasa, że podstawową opiekę medyczną mogą przejąć szpitale i inne placówki opieki stacjonarnej, świadczą o nieznajomości obowiązującego prawa i łamią ustawę o zakładach opieki zdrowotnej i Narodowym Funduszu Zdrowia.
Protestujemy przeciwko manipulacji danymi dotyczącymi ilości i jakości ofert na świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, mającymi na celu wprowadzenie w błąd społeczeństwa.
W takiej sytuacji w przyszłym roku pacjenci zamieszkujący większość gmin Dolnego Śląska będą pozbawieni prawidłowej podstawowej opieki zdrowotnej. Manipulacja polegająca na podawaniu ilości złożonych ofert w kontekście powiatu jest rażącym, celowym okłamywaniem społeczeństwa.
Jednocześnie Prezydium DRL wyraża jednoznaczne poparcie dla pozytywnie kontrastujących z opisaną powyżej postawą działań kolegów lekarzy skupionych w „Porozumieniu Zielonogórskim”. Odmowa przystąpienia do tzw. „konkursu ofert” wyniknęła z poczucia głębokiej odpowiedzialności za powierzone im obowiązki i świadczy o rzetelnym, profesjonalnym i godnym podejściu do wykonywanej misji zawodu lekarza.
Nie można, podejmując się niewykonalnego zadania, brać na siebie odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzi, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem i powierzyli w nasze ręce to, co najdroższe.
Prezydium DRL zwraca się jednocześnie do tych członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, którzy kierując się źle pojętym, partykularnym interesem własnym, bądź wynikającym z innych przyczyn strachem o własny byt czy karierę zawodową przystąpili do konkursu ofert, godząc się tym samym na warunki świadczenia usług urągające jakimkolwiek zasadom ekonomicznym i etycznym, o ponowne przeanalizowanie swojego postępowania.
Z pewnością nie do zaakceptowania będzie jakiekolwiek działanie zmierzające do wykorzystana zaistniałej sytuacji w celu przejęcia praktyk kolegów, którzy w trosce o dobro pacjenta walczą o godne wykonywanie zawodu lekarza.
Apelujemy również do koleżanek z Izby Pielęgniarskiej o wszelkie możliwe działania wspierające ideę przyświecającą „Porozumieniu Zielonogórskiemu”. Ideę łączącą wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych:
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX!
 
Opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 11:40:27
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz