Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267279 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: UCHWAŁA NR 327/2010 - w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
UCHWAŁA NR 327/2010 - w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty
()

UCHWAŁA NR 327/2010
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 18 LISTOPADA 2010 ROKU

w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 219 poz.1708) oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity
z 2008r. Dz.U. nr 136 poz.857 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia MZiOS z dnia 11.05.1999r. w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza (Dz.U. nr 47 poz.479) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zawiesza prawo wykonywania zawodu lekarza (…), posiadającej prawo wykonywania zawodu (…), zam. (…), do czasu zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie.

§ 2

Lekarz, który otrzymał uchwałę DRL, obowiązany jest bezzwłocznie zgłosić się do Izby, której jest członkiem i zwrócić dokument uprawniający do wykonywania zawodu.

§ 3

Dolnośląska Rada Lekarska przekazuje informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu do czasu zakończenia postępowania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Dolnośląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Radzie Lekarskiej.

§ 4

Od niniejszej uchwały Dolnośląskiej Rady Lekarskiej lekarzowi przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu uchwałą nr 162/2010 z dnia 27.05.2010r. powołała komisję lekarską do oceny zdolności (…) do wykonywania zawodu lekarza dentysty ze względu na stan zdrowia.
Przedmiotowa uchwała została wysłana do zainteresowanej dnia 11.06.2010r. listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Po dwukrotnym awizowaniu uchwała została zwrócona do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
Pismem z dnia 11.06.2010r. (…) została poproszona o stawienie się na komisję dnia 1.07.2010r. W/w pismo zostało odebrane dnia 18.06.2010r., jednak zainteresowany lekarz nie przybył na posiedzenie komisji.
Ponowne zaproszenie na komisyjne badanie lekarskie, które miało odbyć się dnia 16.11.2010r., zostało wysłane 8.10.2010r. i odebrane przez (…) dnia 13.10.2010r. Zainteresowana po raz drugi nie stawiła się na posiedzenie komisji.
Mając powyższe na uwadze oraz treść art.12 ust.4 ustawy z dnia 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity z 2008r. Dz.U. nr 136 poz.857 ze zm.), zgodnie z którym, jeżeli lekarz odmawia poddania się badaniu przez komisję okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania zawodu do czasu zakończenia postępowania, zawieszenie (…) prawa wykonywania zawodu jest w pełni uzasadnione.

Autor: dr n. med. Igor Chęciński,  lek. Jacek Chodorski

 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 28.11.2010 18:35:27
UCHWAŁA NR 327/2010 - w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty
()

UCHWAŁA NR 327/2010
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 18 LISTOPADA 2010 ROKU

w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 219 poz.1708) oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity
z 2008r. Dz.U. nr 136 poz.857 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia MZiOS z dnia 11.05.1999r. w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza (Dz.U. nr 47 poz.479) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zawiesza prawo wykonywania zawodu lekarza (…), posiadającej prawo wykonywania zawodu (…), zam. (…), do czasu zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie.

§ 2

Lekarz, który otrzymał uchwałę DRL, obowiązany jest bezzwłocznie zgłosić się do Izby, której jest członkiem i zwrócić dokument uprawniający do wykonywania zawodu.

§ 3

Dolnośląska Rada Lekarska przekazuje informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu do czasu zakończenia postępowania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Dolnośląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Radzie Lekarskiej.

§ 4

Od niniejszej uchwały Dolnośląskiej Rady Lekarskiej lekarzowi przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

UZASADNIENIE

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu uchwałą nr 162/2010 z dnia 27.05.2010r. powołała komisję lekarską do oceny zdolności (…) do wykonywania zawodu lekarza dentysty ze względu na stan zdrowia.
Przedmiotowa uchwała została wysłana do zainteresowanej dnia 11.06.2010r. listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Po dwukrotnym awizowaniu uchwała została zwrócona do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
Pismem z dnia 11.06.2010r. (…) została poproszona o stawienie się na komisję dnia 1.07.2010r. W/w pismo zostało odebrane dnia 18.06.2010r., jednak zainteresowany lekarz nie przybył na posiedzenie komisji.
Ponowne zaproszenie na komisyjne badanie lekarskie, które miało odbyć się dnia 16.11.2010r., zostało wysłane 8.10.2010r. i odebrane przez (…) dnia 13.10.2010r. Zainteresowana po raz drugi nie stawiła się na posiedzenie komisji.
Mając powyższe na uwadze oraz treść art.12 ust.4 ustawy z dnia 5.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity z 2008r. Dz.U. nr 136 poz.857 ze zm.), zgodnie z którym, jeżeli lekarz odmawia poddania się badaniu przez komisję okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania zawodu do czasu zakończenia postępowania, zawieszenie (…) prawa wykonywania zawodu jest w pełni uzasadnione.

Autor: dr n. med. Igor Chęciński,  lek. Jacek Chodorski

 
Opublikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data publikacji: 24.11.2010 00:08:05
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz