Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 21.05.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4212865 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Uchwały XVII Zjazdu Delegatów DIL z dnia 17 listopada 2001 roku Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Uchwały XVII Zjazdu Delegatów DIL z dnia 17 listopada 2001 roku
()

UCHWAŁA NR 4/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL uchwala absolutorium dla Dolnośląskiej Rady Lekarskiej za działalność w okresie III kadencji 1997-2001 oraz za działalność finansową i gospodarczą w okresie od 1 stycznia do 30 września 2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHAWAŁA NR 6/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 5 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL ustala następującą liczbę członków organów Izby:

Dolnośląska Rada Lekarska - 27 członków (Przewodniczący DRL i 26 członków):
- Wrocław: 10 lekarzy i 3 lekarzy stomatologów
- Wałbrzych: 4 lekarzy i 1 lekarz stomatolog
- Jelenia Góra: 3 lekarzy i 1 lekarz stomatolog
- Legnica: 3 lekarzy i 1 lekarz stomatolog

Sąd Lekarski - 24 członków:
- Wrocław: 10 lekarzy i 3 lekarzy stomatologów
- Wałbrzych: 4 lekarzy i 1 lekarz stomatolog
- Jelenia Góra: 2 lekarzy i 1 lekarz stomatolog
- Legnica: 2 lekarzy i 1 lekarz stomatolog

Komisja Rewizyjna - 6 członków

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - 45 członków:
- Wrocław: 21 lekarzy i 5 lekarzy stomatologów
- Wałbrzych: 6 lekarzy i 2 lekarzy stomatologów
- Jelenia Góra: 4 lekarzy i 1 lekarz stomatolog
- Legnica: 4 lekarzy i 2 lekarz stomatolog


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 7/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 6 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do przedstawienia na każdym Zjeździe sprawozdania z wykonania uchwał Zjazdu. Sprawozdania mają być poddane ocenie Zjazdu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 8/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 6 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje każdego członka Dolnośląskiej Rady Lekarskiej do czynnej pracy w komisjach DRL.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 9/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 6 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do publikowania listy nieusprawiedliwionych nieobecności delegatów na Zjeździe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 10/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL wyraża zgodę na dobrowolne tworzenie delegatur powiatowych. Zasady tworzenia oraz działania delegatur powiatowych DIL określi uchwała Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 12/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do przedstawienia harmonogramu działań w celu wykonania uchwały NRL nr 13/97/00/III z dnia 14.04.2000 w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy, łącznie z symulacjami finansowymi pokrywania przez DIL kosztów szkoleń obowiązkowych w ramach specjalizacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 13/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL upoważnia Dolnośląską Radę Lekarską do ponoszenia w części kosztów obowiązkowych szkoleń lekarzy w ramach specjalizacji, które są organizowane na terenie działania DIL i uwzględnienia tych kosztów w budżecie DIL na rok 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2002 r.


 

 

 

UCHWAŁA NR 16/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL upoważnia Dolnośląską Radę Lekarską do ustalenia ze specjalistami wojewódzkimi zasad określania ilości miejsc specjalizacyjnych na terenie działania DIL.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 17/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do określenia zasad opiniowania kandydatów na specjalistów wojewódzkich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 18/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL upoważnia Dolnośląską Radę Lekarską do ustalenia w porozumieniu z Akademią Medyczną we Wrocławiu oraz Regionalnym Ośrodkiem Monitorowania Ochrony Zdrowia wykazu corocznych nieodpłatnych szkoleń dokształcających dla członków DIL.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 19/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL poleca Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej reaktywowanie Komisji Lekarzy Prywatnie Praktykujących.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 21/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL postuluje organizowanie lub powtarzanie w Delegaturach DIL szkoleń organizowanych w siedzibie Izby. Dotyczy to szkoleń ustawicznych i winny być one organizowane za symboliczną opłatą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 23/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL postuluje o bezwzględne uruchomienie stałego i na bieżąco aktualizowanego serwisu informacyjnego w internecie dotyczącego:
- uchwał Rady i Prezydium oraz skrótu protokołów posiedzeń,
- szkoleń, zjazdów i kursów,
- informacji niedostępnych ogółowi społeczeństwa, a wysyłanych pocztą elektroniczną na wszystkie adresy internetowe zainteresowanych członków DIL (tych którzy podadzą swoje adresy internetowe),
- MEDIUM winno ukazywać się również w postaci elektronicznej na stronie interenetowej DIL,
- Informacje podawane na bieżąco o stopniu realizacji wszystkich uchwał i wniosków Zjazdu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 25/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do pisemnych odpowiedzi delegatom, na ich zgłoszone wnioski, które nie poddano głosowaniu na Zjeździe, a zostały przekazane do rozpatrzenia przez Dolnośląską Radę Lekarską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 27/2001

Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) oraz § 39b uchwały NRL nr 20/90/I z dnia 22.06.92 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu lekarzy oraz trybu odwoływania tych organów i ich członków ze zmianami, uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL powołuje w skład Komisji Wyborczej DIL członków Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 28/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do przedstawienia raportu o stanie lekarzy Dolnego Śląska na najbliższym Zjeździe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 29/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL postuluje o powołanie kolegium redakcyjnego MEDIUM, które będzie odpowiedzialne za treść ukazujących się artykułów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 30/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do powołania Komisji ds. Kontaktów z Kasami Chorych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 31/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL wnosi o skierowanie wniosku do Naczelnej Rady Lekarskiej o szybkie skorygowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.10.01r. dot. wadliwie ustalonych wartości punktowych niektórych procedur stomatologicznych do kontraktów z kasami chorych na rok 2002, które przy istniejących cenach płaconych przez kasy chorych są poniżej kosztów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 32/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL postuluje o bezwzględne tropienie i występowanie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o podjęcie stosownych działań przeciwko lekarzom, którzy nieprawidłowo się ogłaszają w pismach i na tablicach informacyjnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 33/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL postuluje o powołanie Delegatury Wrocławskiej koordynującej sprawy środowiska wrocławskiego.
Posiedzenia Prezydium winny odbywać się rotacyjnie w poszczególnych Delegaturach. Zapewni to możliwość spotkań delegatów z danego regionu oraz przepływ informacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 34/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do wydelegowania negocjatorów z przedstawicielami Unii Europejskiej w sprawie uznawania kwalifikacji lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 35/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL wnosi do Krajowego Zjazdu Lekarzy o ograniczenie składki na rzecz Naczelnej Rady Lekarskiej do 15%.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 36/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL wnosi o podjęcie działań na rzecz uruchomienia preferencyjnych kredytów na cele inwestycyjne w gabinetach lekarskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

UCHWAŁA NR 37/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL wnioskuje do Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów w punkcie dotyczącym terminów rozmów kwalifikacyjnych, które winny być zgodne z terminem zakończenia stażu podyplomowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                     Przewodniczący
                                                                          XVII Zjazdu Delegatów DIL  
                                                                          dr n. med. Artur Kwaśniewski

 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:00:07
Uchwały XVII Zjazdu Delegatów DIL z dnia 17 listopada 2001 roku
()

UCHWAŁA NR 4/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL uchwala absolutorium dla Dolnośląskiej Rady Lekarskiej za działalność w okresie III kadencji 1997-2001 oraz za działalność finansową i gospodarczą w okresie od 1 stycznia do 30 września 2001 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHAWAŁA NR 6/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 5 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL ustala następującą liczbę członków organów Izby:

Dolnośląska Rada Lekarska - 27 członków (Przewodniczący DRL i 26 członków):
- Wrocław: 10 lekarzy i 3 lekarzy stomatologów
- Wałbrzych: 4 lekarzy i 1 lekarz stomatolog
- Jelenia Góra: 3 lekarzy i 1 lekarz stomatolog
- Legnica: 3 lekarzy i 1 lekarz stomatolog

Sąd Lekarski - 24 członków:
- Wrocław: 10 lekarzy i 3 lekarzy stomatologów
- Wałbrzych: 4 lekarzy i 1 lekarz stomatolog
- Jelenia Góra: 2 lekarzy i 1 lekarz stomatolog
- Legnica: 2 lekarzy i 1 lekarz stomatolog

Komisja Rewizyjna - 6 członków

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - 45 członków:
- Wrocław: 21 lekarzy i 5 lekarzy stomatologów
- Wałbrzych: 6 lekarzy i 2 lekarzy stomatologów
- Jelenia Góra: 4 lekarzy i 1 lekarz stomatolog
- Legnica: 4 lekarzy i 2 lekarz stomatolog


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 7/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 6 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do przedstawienia na każdym Zjeździe sprawozdania z wykonania uchwał Zjazdu. Sprawozdania mają być poddane ocenie Zjazdu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 8/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 6 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje każdego członka Dolnośląskiej Rady Lekarskiej do czynnej pracy w komisjach DRL.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 9/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 6 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do publikowania listy nieusprawiedliwionych nieobecności delegatów na Zjeździe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 10/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL wyraża zgodę na dobrowolne tworzenie delegatur powiatowych. Zasady tworzenia oraz działania delegatur powiatowych DIL określi uchwała Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 12/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do przedstawienia harmonogramu działań w celu wykonania uchwały NRL nr 13/97/00/III z dnia 14.04.2000 w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy, łącznie z symulacjami finansowymi pokrywania przez DIL kosztów szkoleń obowiązkowych w ramach specjalizacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 13/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL upoważnia Dolnośląską Radę Lekarską do ponoszenia w części kosztów obowiązkowych szkoleń lekarzy w ramach specjalizacji, które są organizowane na terenie działania DIL i uwzględnienia tych kosztów w budżecie DIL na rok 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2002 r.


UCHWAŁA NR 16/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL upoważnia Dolnośląską Radę Lekarską do ustalenia ze specjalistami wojewódzkimi zasad określania ilości miejsc specjalizacyjnych na terenie działania DIL.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 17/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do określenia zasad opiniowania kandydatów na specjalistów wojewódzkich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 18/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL upoważnia Dolnośląską Radę Lekarską do ustalenia w porozumieniu z Akademią Medyczną we Wrocławiu oraz Regionalnym Ośrodkiem Monitorowania Ochrony Zdrowia wykazu corocznych nieodpłatnych szkoleń dokształcających dla członków DIL.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 19/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL poleca Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej reaktywowanie Komisji Lekarzy Prywatnie Praktykujących.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 21/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL postuluje organizowanie lub powtarzanie w Delegaturach DIL szkoleń organizowanych w siedzibie Izby. Dotyczy to szkoleń ustawicznych i winny być one organizowane za symboliczną opłatą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 23/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL postuluje o bezwzględne uruchomienie stałego i na bieżąco aktualizowanego serwisu informacyjnego w internecie dotyczącego:
- uchwał Rady i Prezydium oraz skrótu protokołów posiedzeń,
- szkoleń, zjazdów i kursów,
- informacji niedostępnych ogółowi społeczeństwa, a wysyłanych pocztą elektroniczną na wszystkie adresy internetowe zainteresowanych członków DIL (tych którzy podadzą swoje adresy internetowe),
- MEDIUM winno ukazywać się również w postaci elektronicznej na stronie interenetowej DIL,
- Informacje podawane na bieżąco o stopniu realizacji wszystkich uchwał i wniosków Zjazdu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 25/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do pisemnych odpowiedzi delegatom, na ich zgłoszone wnioski, które nie poddano głosowaniu na Zjeździe, a zostały przekazane do rozpatrzenia przez Dolnośląską Radę Lekarską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 27/2001

Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) oraz § 39b uchwały NRL nr 20/90/I z dnia 22.06.92 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu lekarzy oraz trybu odwoływania tych organów i ich członków ze zmianami, uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL powołuje w skład Komisji Wyborczej DIL członków Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 28/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do przedstawienia raportu o stanie lekarzy Dolnego Śląska na najbliższym Zjeździe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 29/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL postuluje o powołanie kolegium redakcyjnego MEDIUM, które będzie odpowiedzialne za treść ukazujących się artykułów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 30/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do powołania Komisji ds. Kontaktów z Kasami Chorych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 31/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL wnosi o skierowanie wniosku do Naczelnej Rady Lekarskiej o szybkie skorygowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.10.01r. dot. wadliwie ustalonych wartości punktowych niektórych procedur stomatologicznych do kontraktów z kasami chorych na rok 2002, które przy istniejących cenach płaconych przez kasy chorych są poniżej kosztów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 32/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL postuluje o bezwzględne tropienie i występowanie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o podjęcie stosownych działań przeciwko lekarzom, którzy nieprawidłowo się ogłaszają w pismach i na tablicach informacyjnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 33/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL postuluje o powołanie Delegatury Wrocławskiej koordynującej sprawy środowiska wrocławskiego.
Posiedzenia Prezydium winny odbywać się rotacyjnie w poszczególnych Delegaturach. Zapewni to możliwość spotkań delegatów z danego regionu oraz przepływ informacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 34/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do wydelegowania negocjatorów z przedstawicielami Unii Europejskiej w sprawie uznawania kwalifikacji lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 35/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL wnosi do Krajowego Zjazdu Lekarzy o ograniczenie składki na rzecz Naczelnej Rady Lekarskiej do 15%.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 36/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL wnosi o podjęcie działań na rzecz uruchomienia preferencyjnych kredytów na cele inwestycyjne w gabinetach lekarskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 37/2001

Na podstawie art. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

XVII Zjazd Delegatów DIL wnioskuje do Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów w punkcie dotyczącym terminów rozmów kwalifikacyjnych, które winny być zgodne z terminem zakończenia stażu podyplomowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                     Przewodniczący
                                                                          XVII Zjazdu Delegatów DIL  
                                                                          dr n. med. Artur Kwaśniewski

 
Zmodyfikowany przez: Sebastian Mączka
Data modyfikacji: 29.04.2005 15:45:44
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz