Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 26.05.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4220852 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Uchwała nr 4/2002 - szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu... Drukuj

Uchwała nr 4/2002
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
z dnia 24 stycznia 2002 roku

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) oraz §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.03.00r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objętych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrów (Dz.U. nr 30 poz.378) uchwala się, co następuje:


§ 1

Powołuje się 2-osobowe zespoły wizytacyjne spośród lekarzy członków DIL (jeden z członków zespołu winien być specjalistą IIş z danej dziedziny medycyny) celem wydania opinii dot. pomieszczenia gabinetu w związku z rejestracją indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich.


§ 2

Pełnomocnicy Delegatur DIL są upoważnieni do delegowania w skład zespołów wizytacyjnych działających na obszarze Delegatury przedstawicieli DIL.


§ 3

Członek zespołu wizytacyjnego otrzymuje kwotę w wysokości do 50 PLN netto za wizytację gabinetu oraz koszty przejazdu.


§ 4

Uchyla się uchwałę nr 81/98 DRL z dnia 24.09.98r. zmienioną uchwałą nr 22/01 DRL z dnia 15.03.01r.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 29.04.2005 15:55:23
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz