Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 22.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4275649 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Uchwała nr 20a/2002 - zasady wyboru członków komisji Drukuj

Uchwała nr 20a/2002
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
z dnia 21 lutego 2002 roku

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.), uchwały NRL nr 17/90/I z dnia 5.05.90r. w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu działania okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyjnych oraz uchwały DRL nr 99/2001 z dnia 29.11.01r. uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza wybór członków komisji spośród delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. W uzasadnionych przypadkach członkiem komisji może być lekarz nie będący delegatem na okręgowy zjazd lekarzy.
2. Nie można być członkiem więcej niż dwóch komisji.


§ 2

Kadencja komisji kończy się z upływem kadencji Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.


§ 3

Dolnośląska Rada Lekarska określi zdania poszczególnych komisji.


§ 4

Przewodniczący komisji składa Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej sprawozdanie roczne z działalności komisji.


§ 5

Dolnośląska Rada Lekarska określa w uchwale budżetowej limit środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji.


§ 6

Komisja działa w oparciu o regulamin zatwierdzony uchwałą Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.


§ 7

Obsługę administracyjną komisji zapewnia biuro DIL.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 29.04.2005 16:03:42
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz