Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 20.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4269231 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Uchwały XVIII Zjazdu Delegatów DIL z dnia 06 kwietnia 2002 roku Drukuj

UCHWAŁA NR 1/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU

Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu udziela absolutorium Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej za działalność finansową i gospodarczą za okres od 1.10.2001r. do 31.12.2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                      Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                         Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 2/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU

Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu zobowiązuje Radę DIL do podjęcia pilnych i skutecznych działań mających na celu poprawę ściągalności składek na rzecz DIL.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                      Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                        Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 3/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU

Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu zobowiązuje Radę DIL do wprowadzenia programu FINN Rejestr Lekarzy w terminie do dnia 1 października 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                      Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                         Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 4/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU


Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu postanawia wydzielić w budżecie na rok 2002 osobowy i bezosobowy fundusz płac dla Redakcji MEDIUM.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                    Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                        Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 5/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU

Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu postanawia zmniejszyć w budżecie na rok 2002 osobowy i bezosobowy fundusz płac Redakcji MEDIUM o 30% (tj. z 161.000 PLN do 112.700 PLN).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                     Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                        Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 6/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU


Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu podwyższa kwotę, którą Skarbnik DRL może wypłacić bez akceptacji Prezydium DRL do wysokości 1.000 PLN.
Prezydium DRL może podjąć uchwałę finansową do kwoty 10.000 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                     Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                        Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 7/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU


Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do finansowego wspierania obowiązkowych szkoleń lekarzy w ramach specjalizacji w postaci refundacji kosztów poniesio-nych na te szkolenia w wysokości 300 PLN dla każdego lekarza, który zwróci się z prośbą o dofinansowanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                     Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                        Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 8/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU


Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu przyznaje dofinansowania przewodów doktorskich dla lekarzy nie będących pracownikami Akademii Medycznej w wysokości 1.500 PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                     Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                        Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 9/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU

Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu postanawia, że § 1 uchwały nr 9/99 XIV Zjazdu Delegatów DIL z dnia 27.03.99r. otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusze zgromadzone z wpływów z rejestrów gabinetów zostają przeznaczone na koszty związane z prowadzeniem rejestracji, wizytacji, wydaniem informatora dot. indywidualnych praktyk lekarskich, szkoleniem w zakresie rejestracji i prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej oraz na cele statutowe DIL.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                     Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                        Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 10/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU


Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu postanawia, że decyzje o wydatkowaniu pieniędzy dla kół terenowych podejmuje Zarząd Koła.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                      Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                        Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 11/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU


Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu postanawia, że środki finansowe z tytułu członkostwa w kole terenowym pozostają do dyspozycji kół na dotychczasowych zasadach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                      Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                        Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 12/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU

Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu wprowadza odpłatność w wysokości 100 PLN netto za przepracowany dzień z tytułu pełnienia obowiązków na stanowiskach funkcyjnych w organach DIL:
 Dolnośląska Rada Lekarska
 Sąd Lekarski
 Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej
 Komisja Rewizyjna
2. Roczne wydatki DIL na ten cel nie mogą przekroczyć kwoty 150.000 PLN.
3. Szczegółowy regulamin wynagradzania określi Dolnośląska Rada Lekarska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                     Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                        Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 13/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU


Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu uchwala budżet Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na rok 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2002r.


                                                     Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                        Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 14/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU

Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu dokonał wyboru
Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w osobach:
Gorczyński Marek
Kierzek Andrzej
Kwiatkowski Wiesław
Mazur Grzegorz
Menartowicz Piotr
Michalak Andrzej
Postek-Zyg Cecylia
Skrzypek Witold
Wojciechowska Helena
Zagórski Jerzy
Zarawski Maciej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2002r.

                                                     Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                        Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 15/2002
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU


Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu popiera petycję w sprawie kształcenia dyplomowego i podyplomowego lekarzy w Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                     Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                        Dr Ryszard KępaAPEL
XVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 KWIETNIA 2002 ROKU


Na podstawie art.23 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XVIII Zjazd Delegatów DIL popiera dążenia lekarzy do swobodnego dostępu do możliwości wypełnienia prawa i obowiązku doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego wynikającego z ustawy o zawodzie lekarza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                      Przewodniczący
                                                                          XVIII Zjazdu Delegatów DIL
                                                       Dr Ryszard Kępa


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 29.04.2005 16:22:22
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz