Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Strona główna arrow Uchwały DIL arrow Uchwały 2013 arrow Uchwała Nr 326/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 37/2010 DRL z dnia 21 stycznia 2010r. dotyczącej...
Data: 21.07.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4327367 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Uchwała Nr 326/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 37/2010 DRL z dnia 21 stycznia 2010r. dotyczącej... Drukuj

Uchwała Nr 326/2013
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 37/2010 DRL z dnia 21 stycznia 2010r. dotyczącej diet za udział w posiedzeniach i pracy członków organów izby lekarskiej, zmienionej Uchwałą DRL nr 44/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219 poz. 1708 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zmienia Uchwałę Nr 37/2010 DRL
z dnia 21 stycznia 2010r. dotyczącą diet za udział w posiedzeniach i pracy członków organów izby lekarskiej, zmienioną Uchwałą DRL Nr 44/2012 z dnia 27 stycznia 2011 r.,
w następujący sposób:

1. a) w § 4 Uchwały skreśla się słowa „lub wiceprezesa ds. finansowo-budżetowych”;
b) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: w uzasadnionych sytuacjach wymagających pracy poza harmonogramem Prezes DRL może przyznać 4 dodatkowe diety samorządowe członkom organów DIL, o których mowa w § 1 uchwały.

2. załącznik nr 1 do Uchwały Nr 37/2010 DRL z dnia 21 stycznia 2010r. otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3. Regulamin przyznawania i wypłaty diet członkom organów DIL we Wrocławiu zmienia się w następujący  sposób:

a) w § 2 ust. 5 skreśla się słowa „wiceprezesa ds. finansowo-budżetowych”;

b) w § 3 ust. 1 skreśla się pkt. c

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie.

§ 3

Tekst jednolity Uchwały Nr 37/2010 DRL z dnia 21 stycznia 2010r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: lek. Jacek Chodorski, lek. Małgorzata Niemiec


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data publikacji: 10.01.2014 08:46:52
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz