Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 26.05.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4220864 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
UCHWAŁY XX ZJAZDU DELEGATÓW DIL z dnia 06 marca 2004 roku. Drukuj

APEL NR 1
XX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 MARCA 2004 ROKU


Od powstania kas chorych zmniejsza się co roku budżet przeznaczony na stomatologię z 5% do 3,36% obecnie, co wywołało niezadowolenie pacjentów, świadczeniodawców oraz lekarzy pozostających poza systemem z powodu niezawarcia kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Likwidacja świadczeń wysokospecjalistycznych oraz profilaktyki zagraża zdrowiu społeczeństwa.

Przewodniczący
XX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


APEL NR 2
XX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 MARCA 2004 ROKU


XX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu domaga się stworzenia systemu umożliwiającego wszystkim świadczeniodawcom stomatologicznym wejścia do powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, który oprócz kontraktu ubezpieczeniowego umożliwiałby pobieranie dopłat do świadczeń ponadstandardowych.

Przewodniczący
XX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 1/2004
XX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 MARCA 2004 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu zatwierdza porządek obrad
XX Zjazdu Delegatów DIL z dnia 6.03.2004r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 2/2004
XX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 MARCA 2004 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu dokonał wyboru:
Przewodniczący Zjazdu - Ryszard Kępa
Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu - Marek Rawski, Teresa Bujko
Sekretarze Zjazdu - Bogusław Radzki, Iwona Dattner-Hapon, Dariusz Dąbrowski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 3/2004
XX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 MARCA 2004 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu powołuje Komisję Uchwał
i Wniosków, Skrutacyjną oraz Komisję Mandatową w składzie:
Komisja Uchwał i Wniosków
Krzysztof Kwaśny
Renata Wojtala

Komisja Mandatowa
Brunon Bernadowski
Aldona Białas
Bolesław Simon

Komisja Skrutacyjna
Jan Dudziak
Andrzej Garbień
Jerzy Kupiec
Halina Muszyńska-Świniarska
Robert Nowacki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 4/2004
XX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 MARCA 2004 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu udziela absolutorium Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej za działalność finansową i gospodarczą za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 5/2004
XX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 MARCA 2004 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.2 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu uchwala budżet Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na rok 2004.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.01.2004r.

Przewodniczący
XX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 6/2004
XX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 MARCA 2004 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.2 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zgodnie z §8 pkt.2 uchwały Nr 44-03-IV NRL z dnia 24.02.2003r. w spra-wie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy, XX Zjazd Delega-tów DIL we Wrocławiu upoważnia Dolnośląską Radę Lekarską do przekroczenia planowanych wydatków w wysokości do 10% rocznych przychodów DIL.

Przewodniczący
XX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 7/2004
XX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 MARCA 2004 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.2 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu dokonał wyborów uzupełniających członków Dolnośląskiej Rady Lekarskiej w osobie lek. Stefana Zbiega.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 8/2004
XX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 MARCA 2004 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.2 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu dokonał wyborów uzupełniających delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy w osobie lek. Stefana Zbiega.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 9/2004
XX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 MARCA 2004 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.2 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu zobowiązuje przewodniczących komisji problemowych do przedstawiania sprawozdań z działalności uwzględniając kryteria pozytywne i negatywne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 10/2004
XX ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 6 MARCA 2004 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XX Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu wnioskuje o zamieszczenie
w ustawie o ubezpieczeniu zdrowotnym zobowiązania osób wjeżdżających na teren Rzeczpospolitej z krajów spoza Unii Europejskiej, nie posiadających odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego, o bez-względne zawarcie umowy ubezpieczenia zdrowotnego z instytucją ubezpieczenia zdrowotnego na pokrycie kosztów leczenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XX Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 15:40:49
Dokument zaktualizowany przez: Sebastian Mączka
Data aktualizacji: 11.05.2005 15:43:40
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz