Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 26.05.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4220835 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Uchwała nr 36/2004 Zmiana uchwały w sprawie regulaminu wyborczego kół. Drukuj

UCHWAŁA NR 36/2004
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 13 MAJA 2004 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 28/1994 DRL z dnia 7.04.1994r. zmienionej uchwałą
nr 37/2002 z dnia 18.04.2002r. w sprawie regulaminu wyborczego kół DIL wprowadza się następującą zmianę:
zdanie drugie pkt.9 otrzymuje brzmienie:
„Decyzje finansowe podejmowane są większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu Koła. Do wniosku
o dofinansowanie ze środków Koła należy dołączyć listę obecności z posiedzenia Zarządu.”

§ 2
Ustala się tekst jednolity regulaminu wyborczego kół DIL, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 15:53:12
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz