Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 22.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4275702 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Uchwała nr 46/2004 W sprawie zmiany regulaminu przyznawania odznaczenia "Medal DIL" Drukuj

UCHWAŁA NR 46/2004
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 17 CZERWCA 2004 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu wprowadza następującą zmianę w regulaminie odznaczania „Medal Dolnośląskiej Izby Lekar-skiej” stanowiący załącznik do uchwały DRL nr 23/2003 z dnia 13 lutego 2003r.:
pkt.7 regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Odznaczenie przyznawane jest jeden raz do roku i wręczone na Zjeździe Delegatów DIL przez Przewodniczącego DRL, maksymal-nie 10 osobom. W szczególnie uzasadnionych przypadkach DRL może podjąć uchwałę o przyznaniu i wręczeniu odznaczenia
w innych terminach oraz większej liczbie osób.”

§ 2
Ustala się jednolity tekst regulaminu odznaczenia „Medal Dolnośląskiej Izby Lekarskiej” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 15:56:28
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz