Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Strona główna arrow Dokumenty arrow ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów dokumentów.
Data: 18.07.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4322180 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów dokumentów. Drukuj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa

(Dz. U. Nr 182, poz. 1785)

Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1.

Ustala się wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 2.

Ustala się wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa", stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 § 3.

Ustala się wzór dokumentu "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza", stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 § 4.

Ustala się wzór dokumentu "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa", stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 § 5.

Użyte w tytule rozporządzenia, w § 2 i w § 4 oraz w załącznikach nr 2 i 4 do rozporządzenia w różnych przypadkach i liczbie wyrazy "lekarz stomatolog" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazami "lekarz dentysta".

 § 6.

Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu lekarza", "Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa", "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza", "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa" wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

 § 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 87, poz. 555). 

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy § 5 stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załacznik 1 - Wzór prawa wykonywania zawodu lekarza


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 17:05:47
Dokument zaktualizowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data aktualizacji: 01.03.2012 17:45:07
Numer aktualnej wersji: 2
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz