Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267780 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
UCHWAŁA NR 10/2006-Organizacja szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów Drukuj

UCHWAŁA NR 10/2006
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 STYCZNIA 2006 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu postanawia, że w celu zapewnienia prawidło-wej organizacji szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów, członków DIL, w ramach Koła Terenowego lub Delegatury DIL, zainteresowana grupa lekarzy przedstawi Komisji Kształ-cenia DRL, na miesiąc przed planowanym zdarzeniem edukacyjnym, wraz z pozytywną opinią Pełnomocnika właściwej Delegatury DIL następujące dane:
nazwisko wykładowcy,
temat wraz z programem szkolenia,
termin i miejsce szkolenia.

§ 2
Za przeprowadzenie szkolenia odpowiada Przewodniczący grupy, który jest odpowiednio Przewodniczącym Koła Terenowego lub Pełnomocnikiem Delegatury DIL.

§ 3
Po odbytym zdarzeniu edukacyjnym Przewodniczący grupy przedstawi Komisji Kształce-nia DRL listę lekarzy lub lekarzy dentystów – uczestników szkolenia, na podstawie której zostaną wydane przez DIL zaświadczenia potwierdzające udział lekarza lub lekarza dentysty w szkoleniu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 17.01.2006 11:34:42
Dokument zaktualizowany przez: Sebastian Mączka
Data aktualizacji: 17.01.2006 11:35:15
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz