Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267215 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
UCHWAŁA NR 19/2006-Zatwierdzenie projektu programu Zjazdu Delegatów DIL Drukuj

UCHWAŁA NR 19/2006
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 9 LUTEGO 2006 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza projekt programu XXIII Zjazdu Delegatów DIL stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik

PROJEKT PROGRAMU
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
11 MARCA 2006


 1.  Godz.9.00 – otwarcie obrad i powitanie zaproszonych gości.
 2.  Odczytanie listy zmarłych lekarzy, uczczenie minutą ciszy – Sekretarz DRL Jacek Chodorski.
 3.  Odczytanie listów do Zjazdu.
 4.  Wręczenie odznaczeń państwowych.
 5.  Wręczenie Medali im.prof.Jana Mikulicza-Radeckiego przez Kanclerza i Sekretarza Kapituły.
 6.  Wystąpienia gości.
 7.  Dyskusja na temat aktualnej sytuacji w dolnośląskiej służbie zdrowia.

  PRZERWA

 8.  Przyjęcie porządku obrad.
 9.  Wybór Przewodniczącego Zjazdu, jego Zastępców i Sekretarza.
 10.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej oraz Mandatowej.
 11.  Komunikat Komisji Mandatowej.
 12.  Wystąpienie Przewodniczącego DRL Andrzeja Wojnara.
 13.  Wybór Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 14.  Sprawozdanie finansowe – Skarbnik DRL Józef Lula.
 15.  Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej DIL – Igor Chęciński.
 16.  Dyskusja.
 17.  Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla DRL.
 18.  Przedstawienie preliminarza budżetowego na rok 2006 i sytuacji finansowej DIL – Skarbnik DRL Józef Lula.
 19.  Dyskusja.
 20.  Głosowanie nad budżetem DIL na rok 2006.

  PRZERWA OBIADOWA
 21.  Dyskusja – podjęcie uchwał i wniosków (Komisja Uchwał i Wniosków).
 22.  Zamknięcie Zjazdu.

Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 13.02.2006 11:53:16
Dokument zaktualizowany przez: Sebastian Mączka
Data aktualizacji: 20.02.2006 10:28:54
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz