Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267801 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
UCHWAŁY XXIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL z dnia 11 marca 2006 roku. Drukuj

APEL NR 1/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu apeluje do Okręgowych Zjazdów Lekarzy i do związków zawodowych lekarzy o przyłącze-nie się dnia 7 kwietnia 2006 roku do akcji protestacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         Przewodniczący
                                                                          XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                             Dr Ryszard Kępa


APEL NR 2/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o nowelizację uchwały nr 18/98 w sprawie zasad ogłaszania się lekarzy, zgodnego z obecnym stanem prawnym, tj. wprowadze-niu obok indywidualnej praktyki lekarskiej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej pojęcia grupowej praktyki lekarskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                          Przewodniczący
                                                                          XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                               Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 1/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu dokonał wyboru władz Zjazdu:

 Przewodniczący Zjazdu                      - RYSZARD KĘPA
Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu    - TERESA BUJKO
                                                             - MAREK RAWSKI
 Sekretarze Zjazdu             - IWONA DATTNER-HAPON
                                   - DARIUSZ DĄBROWSKI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                            Przewodniczący
                                                                          XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                               Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 2/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zatwierdza program XXIII Zjazdu Delegatów DIL z dnia 11.03.2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                    Przewodniczący
                                                                          XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                                Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 3/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU

Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu powołuje Komisję Uchwał i Wniosków, Skrutacyjną oraz Mandatową w składzie:

Komisja Uchwał i Wniosków:
KATARZYNA BOJAROWSKA    
BARBARA BRUZIEWICZ-MIKŁASZEWSKA  
JACEK CHODORSKI     
WIESŁAWA DEC      
WIESŁAW IWANOWSKI     
BOŻENA KANIAK      
LESZEK PAŁKA      
DOROTA RADZISZEWSKA
JAKUB ŚMIECHOWICZ
ANDRZEJ WOJNAR
RENATA WOJTALA

Komisja Mandatowa:
STEFAN MŁODKOWSKI
MACIEJ PRZESTALSKI

Komisja Skrutacyjna:
JAN DUDZIAK
ZDZISŁAWA PIOTROWSKA-GEDE
DONATA SZULC

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                     Przewodniczący
                                                                          XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                                Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 4/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu udziela absolutorium Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej za działalność finansową i gospo-darczą za okres od 1.11.2005r. do 31.12.2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           Przewodniczący
                                                                         XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                               Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 5/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu ogłasza dzień 7 kwietnia 2006 roku dniem protestu w formie solidarnego powstrzy-mania się od pracy z powodu niegodziwie niskich wynagrodzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Przewodniczący
                                                                          XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                              Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 6/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do powołania Komitetu Protestacyjnego i organiza-cji protestu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Przewodniczący
                                                                         XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                                Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 7/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do kontroli lekarzy biorących udział w szkoleniach organizowanych przez DIL pod względem opłacania składek członkowskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Przewodniczący
                                                                         XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                               Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 8/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu upoważnia Dolnośląską Radę Lekarską do wykorzystania posiadanych rezerw finansowych do wysokości 50 PLN na lekarza członka DIL wykonującego zawód, w sytuacji kryzysowej związanej z akcją protestacyjną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Przewodniczący
                                                                          XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                            Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 9/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.2 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu uchwala budżet Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Przewodniczący
                                                                          XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                              Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 10/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do finansowego wspierania obowiązkowych szkoleń lekarzy w ramach specjalizacji w postaci refundacji kosztów poniesionych na te szkolenia w wysokości 700 PLN dla każdego lekarza, który zwróci się z prośbą o dofinansowanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                        Przewodniczący
                                                                         XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                             Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 11/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu domaga się od władz województwa dolnośląskiego, zarówno rządowych jak i samorządo-wych, dokonania wnikliwej analizy potrzeb zdrowotnych mieszkańców tego terenu, a w ślad za tym we współpracy z Akademią Medyczną, organami założycielskimi dla poszczególnych placówek, resortową służbą zdrowia określenia liczby placówek podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i lecznictwa specjalistycznego oraz szpitali.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Przewodniczący
                                                                          XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                               Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 12/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zobowiązuje Dolnośląska Radę Lekarską do opracowania wykazu obowiązujących uchwał organów DIL na dzień 30 marca 2006r. i aktualizacji wykazu uchwał przed każdym Zjazdem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                          Przewodniczący
                                                                          XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                                Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 13/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu domaga się od władz województwa dolnośląskiego wstępnej oceny szpitali, które mogą aspirować do tworzonej ogólnopolskiej sieci szpitali wspomaganych z budżetu państwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                        Przewodniczący
                                                                          XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                                Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 14/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zobowiązuje członków DIL do przestrzegania zasad ogłaszania się lekarzy, a w stosunku do lekarzy nie stosujących się do przepisów nakładania sankcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Przewodniczący
                                                                          XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                             Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 15/2006
XXIII ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 11 MARCA 2006 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.6 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu dokonał wyboru uzupełniającego Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL w osobie lek.Ewy Moroch-Kacprzak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                     Przewodniczący
                                                                          XXIII Zjazdu Delegatów DIL


                                                                              Dr Ryszard Kępa


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 20.03.2006 19:50:06
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz