Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267750 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
UCHWAŁA NR 64/2006-W sprawie niewystawiania zaświadczeń lekarskich na drukach ZLA. Drukuj

UCHWAŁA NR 64/2006
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 18 MAJA 2006 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z koniecznością zaostrzenia akcji protestacyjnej w sprawie zwiększenia publicznych nakładów na ochronę zdrowia i podniesienia wynagrodzeń pracowników medycznych, Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu, realizując apel nr 2/06/V NRL z dnia 21.04.2006r. w spra-wie rezygnacji z uprawnień do wystawiania druków ZUS ZLA, zobowią-zuje członków DIL o składanie do dnia 15.06.2006r. w Biurze DIL (za pośrednictwem Delegatur DIL) rezygnacji z upoważnienia do wystawia-nia druków ZUS ZLA z dniem 1.07.2006r., zgodnie z załączonym wzorem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Apelu Nr 2/06/V z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Naczelnej Rady Lekarskiej

 

 

....................................       Miejscowość, dnia.........................

Imię i nazwisko

 

....................................

Nr ZUS

 

                                          Do

                                          Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

                                          Oddział w ................................

 

OŚWIADCZENIE

 

Protestując na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia oświadczam, że od dnia .................. zrzekam się korzystania z upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny nadanego decyzją ZUS.

Jednocześnie informuję, że cofam oświadczenie zawarte we wniosku w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich.

 

Podpis


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 16.05.2006 12:31:37
Dokument zaktualizowany przez: Sebastian Mączka
Data aktualizacji: 24.05.2006 10:57:52
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz