Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267767 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
UCHWAŁA NR 71/2006-Regulamin zasad przyznawania i finansowania turnusów reh.-wypocz. Drukuj

UCHWAŁA NR 71/2006
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 18 MAJA 2006 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza regulamin zasad przyznawania i finansowania turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla lekarzy członków DIL, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik

REGULAMIN
ZASAD PRZYZNAWANIA I FINANSOWANIA
TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH


1. Prawo skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego przysługuje lekarzowi, członkowi DIL raz w roku kalendarzowym po przedstawieniu:
- wniosku,
- zaświadczenia wystawionego przez lekarza specjalistę w dziedzinie leczenia schorzeń narządu ruchu.
2. Dolnośląska Izba Lekarska pokrywa 50% całkowitych kosztów turnusu.
3. Pozostałe 50% kosztów lekarz zobowiązuje się pokryć we własnym zakresie na miejscu.
4. Lekarz korzystający z dofinansowania turnusu dojeżdża na miejsce we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Data wpłynięcia wniosku decyduje o kolejności przyznania dofinansowania
i możliwości uczestnictwa w turnusie. W przypadku większej liczby chętnych na dany turnus, złożone wnioski przechodzą automatycznie na kolejne turnusy.
6. Komisja Socjalna DRL zobowiązana jest do realizacji niniejszego regula-minu.


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 24.05.2006 11:02:00
Dokument zaktualizowany przez: Sebastian Mączka
Data aktualizacji: 24.05.2006 11:02:38
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz