Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Strona główna arrow Uchwały DIL arrow Uchwały 2019 arrow Załącznik do uchwały DRL nr 102/2019 z dnia 26 września 2019 r.
Data: 28.01.2020
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 5544851 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Załącznik do uchwały DRL nr 102/2019 z dnia 26 września 2019 r. Drukuj

Załącznik do uchwały DRL nr 102/2019 z dnia 26 września 2019 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA SZCZEPIEŃ DZIECI LEKARZY
PRZEZ KOMISJĘ SOCJALNĄ I DS.LEKARZY SENIORÓW DRL

 1. Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zgodnie z uchwałą nr 45/2019 DRL z dnia 18.04.2019r. postanawia rozszerzyć zakres działania Komisji Socjalnej i ds. Lekarzy Seniorów DRL o dofinansowanie szczepień dzieci lekarzy i lekarzy dentystów, członków DIL.
 2. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 500 PLN brutto na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia jeden raz w roku kalendarzowym.
  W przypadku gdy oboje rodzice są lekarzami, członkami DIL dofinansowanie do szczepienia dziecka przysługuje jednemu z nich
 3. O dofinansowanie mogą ubiegać się lekarze i lekarze dentyści, członkowie DIL:
  a/ pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, których dochód na osobę, nie przekracza 2.600 PLN netto,
  b/ bez względu na kryterium dochodowe,  samotnie wychowujący dzieci,
  c/  bez względu na kryterium dochodowe, posiadający 3 lub więcej dzieci.
 4. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, kompletu wymaganych dokumentów wraz z fakturą zakupu szczepionki oraz uregulowanie zobowiązań finansowych na rzecz Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
 5. Dokumenty należy składać w sekretariacie DIL bądź przesyłać pocztą na adres: Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.
 6. O dofinansowanie szczepień dzieci mogą ubiegać się lekarze i lekarze dentyści, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich na rzecz DIL.
 7. Dofinansowanie zostanie przekazane na konto wskazane we wniosku.
 8. O dofinansowaniu decyduje kolejność złożenia wniosków.
 9. Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zastrzega możliwość wstrzymania dofinansowania szczepień dla dzieci lekarzy i lekarzy dentystów członków DIL w danym roku,  w przypadku przekroczenia kwoty 50 000 zł przewidzianej w budżecie Komisji Socjalnej DRL na w/w  cel.
 10. W roku 2019 dofinasowanie szczepień zostanie pokryte ze środków funduszu rezerwowego DIL do kwoty 50 000 zł
 11. Klauzula Informacyjna Ochrony Danych
  - Organizator dofinansowania informuje, że administratorem danych osobowych jest Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu z siedzibą przy  ul. Kazimierza Wielkiego 45.
  - Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji dofinansowania szczepień dzieci lekarzy i w zakresie postanowień regulaminu wraz załącznikami (wniosek i oświadczenia beneficjenta).

Załączniki:

Wniosek

Oświadczenie Samotne wychowywanie

Oświadczenie liczba dzieci


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data publikacji: 30.09.2019 11:37:14
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz