Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 22.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4275684 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
UCHWAŁA NR 114/2006-Nowelizacja rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i l.dentysty. Drukuj

UCHWAŁA NR 114/2006
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia o zmianę rozporządzenia z dnia 24.03.2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. nr 57 poz.553 ze zm.) w zakresie dotyczącym uprawnienia do wyna-grodzenia przysługującego opiekunowi stażysty w następujący sposób:
w § 7 dopisać ust.6 o następującym brzmieniu: „Do opiekuna stosuje się odpowiednio treść § 6 ust.8 i 9 rozporządzenia.”
w § 24 ust.2 pkt.1 ppkt.b po słowie „koordynatorów” dopisać słowa
„i opiekunów”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 06.11.2006 10:45:30
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz