Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267300 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
UCHWAŁA NR 134/2006-Kompetencje pełnomocników delegatur DIL Drukuj

UCHWAŁA NR 134/2006
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 16 LISTOPADA 2006 ROKU


w sprawie kompetencji pełnomocników delegatur DIL


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zgodnie z regulaminem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu do zadań pełnomocników delegatur DIL należy:

 1. wykonywanie czynności zleconych przez DRL,
 2. współpraca między organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej,
 3. organizowanie działań samorządu terytorialnego lekarzy, a w szczególności:
 • opiniowanie przedstawicieli DRL do składu komisji konkursowych na stano-wiska ordynatorów, dyrektorów, zastępców dyrektorów ds.lecznictwa,
 • wskazywanie przedstawicieli DRL do konkursów na stanowiska pielęgniarek
  i położnych, do rad społecznych oraz do konkursów ofert spośród przewodni-czących kół terenowych DIL,
 • opiniowanie rejonów wyborczych,
 • opiniowanie przedstawicieli DRL delegowanych do tworzenia oraz wyborów w kołach terenowych DIL,
 • opiniowanie zespołów wizytacyjnych oraz wizytacje gabinetów w szczegól-nych przypadkach,
 • opiniowanie wniosków o bezzwrotne zapomogi,
 • opiniowanie pism i skarg dotyczących delegatury kierowanych do biura DIL.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 20.11.2006 12:01:24
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz