Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 22.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4275712 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Apele, stanowiska i uchwały XXIV Zjazdu Delegatów DIL z dnia 17 Lutego 2007r. Drukuj

APEL 1
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 17 LUTEGO 2007 ROKU


W związku z upływem dnia 30.06.2007r. terminu obowiązywania rozporzą-dzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51 poz.375 ze zm.), XXIV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie stosownych działań w sprawie dalszego zwolnienia lekarzy prywatnie praktyku-jących z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych.
Lekarze prowadzący działalność gospodarczą nie są płatnikami podatku VAT. Gabinety jednoosobowe ze względu na wzrost kosztów utrzymania nie są
w stanie ponosić dodatkowych kosztów.

Przewodniczący
XXIV Zjazdu Delegatów DIL


Dr Ryszard Kępa


APEL 2
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 17 LUTEGO 2007 ROKU


XXIV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu apeluje do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie o podjęcie stosownych działań w związku z oświadczeniem Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi zawierającym obraźliwe sformułowania pod adresem środowiska lekar-skiego dot. sprawy zatrzymania prof.Mirosława G., kardiochirurga zatrudnio-nego w Szpitalu MSWiA w Warszawie.

Przewodniczący
XXIV Zjazdu Delegatów DIL


Dr Ryszard Kępa


STANOWISKO 1
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 17 LUTEGO 2007 ROKU


XXIV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu stanowczo protestuje przeciwko wystąpieniu Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na konferencji prasowej zorganizowanej w związku z zatrzymaniem prof.Mirosława G., kardiochirurga zatrudnionego w Szpitalu MSWiA w Warszawie.

Przewodniczący
XXIV Zjazdu Delegatów DIL


Dr Ryszard Kępa


STANOWISKO 2
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 17 LUTEGO 2007 ROKU


XXIV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu sprzeciwia się projektowi centralizacji podziału środków unijnych dotyczących ochrony zdrowia.

Przewodniczący
XXIV Zjazdu Delegatów DIL


Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 1/2007
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 17 LUTEGO 2007 ROKU

w sprawie wyboru władz Zjazdu

Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu dokonał wyboru władz Zjazdu:

Przewodniczący Zjazdu - RYSZARD KĘPA
Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu - TERESA BUJKO, MAREK RAWSKI
Sekretarze Zjazdu - IWONA DATTNER-HAPON, DARIUSZ DĄBROWSKI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXIV Zjazdu Delegatów DIL


Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 2/2007
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 17 LUTEGO 2007 ROKU

w sprawie zatwierdzenie programu Zjazdu

Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zatwierdza program XXIV Zjazdu Delegatów DIL z dnia 17.02.2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXIV Zjazdu Delegatów DIL


Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 3/2007
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 17 LUTEGO 2007 ROKU

w sprawie powołania Komisji Zjazdowych

Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
XXIV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu powołuje Komisję Uchwał i Wniosków, Skrutacyjną oraz Mandatową w składzie:

Komisja Uchwał i Wniosków    
KATARZYNA BOJAROWSKA    
BARBARA BRUZIEWICZ-MIKŁASZEWSKA  
JACEK CHODORSKI
WIESŁAWA DEC
WIESŁAW IWANOWSKI
BOŻENA KANIAK
LESZEK PAŁKA
DOROTA RADZISZEWSKA
JAKUB ŚMIECHOWICZ
ANDRZEJ WOJNAR
RENATA WOJTALA

Komisja Mandatowa
STEFAN MŁODKOWSKI
MACIEJ PRZESTALSKI

  Komisja Skrutacyjna
     ZDZISŁAWA PIOTROWSKA-GEDE
     BARBARA POLEK
     DONATA SZULC


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXIV Zjazdu Delegatów DIL


Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 4/2007
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 17 LUTEGO 2007 ROKU

w sprawie udzielenia DRL absolutorium

Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu udziela absolutorium Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej za działalność finansową i gospo-darczą za okres od 1.01.2006r. do 31.12.2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXIV Zjazdu Delegatów DIL


Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 5/2007
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 17 LUTEGO 2007 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu DIL

Na podstawie art.23 pkt.2 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu uchwala budżet Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXIV Zjazdu Delegatów DIL


Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 6/2007
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 17 LUTEGO 2007 ROKU

w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Na podstawie art.23 pkt.2 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu dokonał wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w osobie Adama Młynarczewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXIV Zjazdu Delegatów DIL


Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 7/2007
XXIV ZJAZDU DELEGATÓW
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 17 LUTEGO 2007 ROKU

w sprawie przejęcia Domu Lekarza przy ul.Kazimierza Wielkiego


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXIV Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu wyraża wolę przejęcia Domu Lekarza przy ul.Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu od Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXIV Zjazdu Delegatów DIL


Dr Ryszard Kępa


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 02.03.2007 08:33:00
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz