Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 22.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4275671 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
UCHWAŁA NR 71/2007-w sprawie regulaminu finansowania Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich... Drukuj
UCHWAŁA NR 71/2007
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 26 KWIETNIA 2007 ROKU

w sprawie regulaminu finansowania Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich
i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza regulamin finanso-wania Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej przez DIL, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały DRL nr 71/2007 z dnia 26.04.2007r.

REGULAMIN
finansowania Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich
i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej przez DIL


1.    Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej, zwane w dalszej części regulaminu Stowarzyszeniem działa (zgodnie z porozu-mieniem z dnia 6.03.2007r.) na prawach komisji Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z rocznym budżetem w wysokości 50.000 PLN przeznaczonym na pokrycie kosztów wynikających z działalności kulturalnej, szkoleniowej i towarzyskiej Stowarzyszenia oraz ryczałtu samochodowego dla Prezesa Zarządu Stowarzy-szenia prof.dr hab.Krzysztofa Moronia oraz pracownika Biura DIL Danuty Bujwid.
2.    Stowarzyszenie otrzymuje kwartalnie, w czterech równych ratach po 12.500 PLN z budżetu, o którym mowa w pkt.1 regulaminu.
3.    Wypłata rat nastąpi:
a)    za pierwszy kwartał do końca stycznia każdego roku,
b)    za drugi kwartał do końca marca każdego roku,
c)    za trzeci kwartał do końca czerwca każdego roku,
d)    za czwarty kwartał do końca września każdego roku.
4.    W roku 2007 wypłata rat za pierwszy i drugi kwartał nastąpi do 30.03.2007r., za trzeci kwartał do 30.06.2007r., zaś za czwarty kwartał do 30.09.2007r.
5.    Rozliczenie poszczególnych rat, o których mowa w pkt.3 i 4 regulaminu nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej  przez Prezesa Stowarzyszenia na Dolnośląską Izbę Lekarską za dany okres rozliczeniowy. Do w/w faktury należy dołączyć kserokopie dokumentów i faktur wystawianych w danym okresie rozliczeniowym na Stowarzyszenie.
6.    Stowarzyszenie będzie informowało Dolnośląską Izbę Lekarską o zamierzonych wydatkach finansowanym z budżetu, o którym mowa w pkt.1 regulaminu.

Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 07.05.2007 13:31:37
Dokument zaktualizowany przez: Sebastian Mączka
Data aktualizacji: 07.05.2007 13:36:11
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz