Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267804 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
UCHWAŁA NR 21/2005 z dn. 10.02.2005 - zatwierdzenie programu XXI Zjazdu Delegatów DIL. Drukuj
UCHWAŁA NR 21/2005
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 10 LUTEGO 2005 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza treść programu XXI Zjazdu Delegatów DIL stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.ZAŁĄCZNIK


PROGRAM
XXI ZJAZD DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
12 MARCA 2005

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu, jego zastępców i sekretarza.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Mandatowej, Skrutacyjnej.
4. Komunikat Komisji Mandatowej.
5. Wystąpienie Przewodniczącego DRL Andrzeja Wojnara.
6. Sprawozdanie finansowe za 2004r – Skarbnik DRL Paweł Wróblewski.
7. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej DRL Igora Chęcińskiego.
8. Dyskusja.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla DRL za rok obrachunkowy 2004.
10. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2005r. i sytuacji finansowej DIL – Skarbnik DRL Paweł Wróblewski.
11. Dyskusja.
12. Głosowanie nad budżetem DIL na rok 2005.
13. Głosowanie nad odwołaniem członka Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
14. Wybory uzupełniające do Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
15. Wybory 2005.
16. Wybory uzupełniające do Okręgowej Komisji Wyborczej.

PRZERWA OBIADOWA (14.00-15.00).

17. GODZ.15.00. Uroczyste powitanie zaproszonych gości przez Przewodniczącego DRL.
18. Odczytanie listy zmarłych lekarzy, uczczenie minutą ciszy – Sekretarz DRL Katarzyna Bojarowska.
19. Odczytanie listów do Zjazdu przez Przewodniczącego Zjazdu.
20. Wręczenie Medali im.Jana Mikulicza-Radeckiego przez Kanclerza i Sekretarza Kapituły.
21. Wystąpienia gości.
22. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji w dolnośląskiej służbie zdrowia (czas pracy lekarzy w Polsce i Unii Europejskiej, płace lekarzy, dostęp do specjalizowania się, migracja leka-rzy, naruszanie prawa przez lekarzy) – referuje Rada Programowa Zjazdu, Przewodni-czący Sądu Lekarskiego, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL.
23. Podjęcie stanowisk, uchwał i wniosków (Komisja Uchwał i Wniosków).
24. Zamknięcie Zjazdu.
25. Zebranie Okręgowej Komisji Wyborczej.Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 27.04.2005 09:08:50
Dokument zaktualizowany przez: Sebastian Mączka
Data aktualizacji: 29.04.2005 16:23:52
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz