Uchwała nr 29/2002 - listy kandydatów DIL do zespołów eksperckich NRL

Uchwała nr 29/2002
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
z dnia 28 marca 2002 roku


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza listy kandydatów DIL rekomendowanych na przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do zespołów eksperckich.

§ 2

Listy wymienione w § 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 29.04.2005 16:07:16
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu