Uchwała nr 15/2004 Negatywna ocena projektu utworzenia Lekarskiego Funduszu Rekompensat.

UCHWAŁA NR 15/2004
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 LUTEGO 2004 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu ocenia negatywnie projekt utworzenia Lekarskiego Funduszu Rekompensat dla pacjentów, którzy na skutek działań medycznych ponieśli uszczerbek na zdrowiu, jako przedwczesny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 15:28:39
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu