Uchwała nr 21/2004 Spotkanie z okazji 15 rocznicy reaktywowania DIL.

UCHWAŁA NR 21/2004
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 18 MARCA 2004 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z przypadającą dnia 10 listopada 2004r. rocznicą 15-lecia reaktywowania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu postanawia zorganizować uroczyste spotkanie w siedzibie DIL.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 15:47:08
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu