Uchwała nr 22/2004 Powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 15-lecia DIL.

UCHWAŁA NR 22/2004
PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 25 MARCA 2004 ROKU


Na podstawie art.24 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Realizując uchwałę DRL nr 21/2004 z dnia 18.03.2004r., Prezydium DRL we Wrocławiu powołuje Komitet Organizacyjny obchodów 15-lecia Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w składzie:
Andrzej Wojnar - Przewodniczący DRL
Józef Lula - Wiceprzewodniczący DRL
Artur Kwaśniewski - Wiceprzewodniczący DRL
Bolesław Simon - Wiceprzewodniczący DRL
Katarzyna Bojarowska - Sekretarz DRL
Teresa Bujko - Zastępca Sekretarza DRL
Paweł Wróblewski - Skarbnik DRL
Maria Danuta Jarosz - Dyrektor Biura DIL

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 15:48:33
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu