UCHWAŁA NR 65/2005 z dn. 12.05.2005 - Budowa windy w siedzibie DIL

UCHWAŁA NR 65/2005
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 MAJA 2005 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu upoważnia Prezydium DRL do rozpoczęcia rozmów na temat budowy windy w budynku przy ul. Matejki 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 19.05.2005 14:13:23
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu