UCHWAŁA NR 158/2005-Rezygnacja z oferty w sprawie kupna domu w Kudowie Zdroju

UCHWAŁA NR 158/2005
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 8 GRUDNIA 2005 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu postanawia nie skorzystać
z oferty przedłożonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolno-śląskiego w zakresie kupna domu w Kudowie Zdroju.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 14.12.2005 13:29:12
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu