UCHWAŁA NR 167/20050-Konkurs na stanowisko redaktora naczelnego – rzecznika prasowego DIL

UCHWAŁA NR 167/2005
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 • § 1
  Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu postanawia przeprowadzić konkurs na stanowisko redaktora naczelnego Gazety MEDIUM – rzecznika prasowego DIL.

  § 2
  Powołuje się komisję konkursową w składzie:
  Przewodniczący  Andrzej Wojnar
  Sekretarz   Jacek Chodorski
  Członkowie   Katarzyna Bojarowska
      Teresa Bujko
      Artur Kwaśniewski
      Józef Lula

  § 3
  Ustala się następujący zakres obowiązków redaktora naczelnego MEDIUM i rzecznika prasowego DIL:

  - nadzór nad MEDIUM
  - redagowanie wersji internetowej MEDIUM
  - nadzór nad stronami internetowymi DIL
  - kontakty z mediami
  - wizerunek Izby (public relations)

  § 3
  Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 4
  Wzór ogłoszenia o konkursie do MEDIUM stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 5
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 02.01.2006 14:09:03
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu