UCHWAŁA Nr 153/2007 - rozszerzenie składu Komisji Kształcenia DRL
UCHWAŁA NR 153/2007
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

w sprawie składu Komisji Kształcenia DRL

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu powołuje dodatkowo w skład Komisji Kształcenia DRL lek. Małgorzatę Niemiec.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: dr n.med. Andrzej Wojnar, lek. med. Jacek Chodorski
Data utworzenia: Czwartek, 18-10-2007 r.
Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Dariusz Kopeć
Data publikacji: 23.10.2007 16:56:29
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu