UCHWAŁA NR 191/2007 - W sprawie wynagrodzeń lekarzy sądowych

UCHWAŁA NR 191/2007
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 13 GRUDNIA 2007 ROKU

w sprawie lekarzy sądowych

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu popiera propozycję Komisji Legislacyjnej DRL dot. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz kosztów wystawienia zaświadczenia, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń i wnioskuje o określenie wysokości tego wynagrodzenia na kwotę 100 PLN netto oraz pokrycie kosztów dojazdu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Autor: dr n.med. Andrzej Wojnar, lek. med. Jacek Chodorski
Data utworzenia: Czwartek, 13-12-2007 r.
Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Dariusz Kopeć
Data publikacji: 17.12.2007 13:35:37
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu