UCHWAŁA NR 24/2005 z dn. 10.02.2005 - przekazanie 17 Medali im.Mikulicza-Radeckiego AM we Wrocławiu.
UCHWAŁA NR 24/2005
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 10 LUTEGO 2005 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu przeznacza 17 Medali im.prof.Jana Mikulicza-Radeckiego kandydatom zgłoszonym przez prof.dr hab.Leszka Paradowskiego JM Rektora AM we Wrocławiu
i popartym wnioskiem dr Andrzeja Wojnara.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 27.04.2005 09:14:43
Dokument zaktualizowany przez: Sebastian Mączka
Data aktualizacji: 27.04.2005 09:15:51
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu