Rejestr zmian: UCHWAŁA NR 110/2008 - zmiany ordynacji wyborczej lekarzy i lekarzy dentystów
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
UCHWAŁA NR 110/2008 - zmiany ordynacji wyborczej lekarzy i lekarzy dentystów
()
UCHWAŁA NR 110/2008
PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2008 ROKUNa podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu akceptuje wniosek Komisji Stomatologicznej Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dotyczący zmiany ordynacji wyborczej lekarzy i lekarzy dentystów, polegający na tym, że:
1. Delegaci lekarze dentyści na Krajowy Zjazd Lekarzy wybierają spośród siebie w głosowaniu tajnym Wiceprezesa ds. Stomatologii Naczelnej Rady Lekarskiej.
2. Delegaci lekarze wybierają spośród siebie dwóch Wiceprezesów NRL.
3. Delegaci lekarze i lekarze dentyści na Krajowy Zjazd Lekarzy wybierają wspólnie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Autor: dr n.med. Andrzej Wojnar, lek. dent. Teresa Bujko
 
Zmodyfikowany przez: Tomasz Pałys
Data modyfikacji: 27.10.2008 13:16:54
UCHWAŁA NR 110/2008 - zmiany ordynacji wyborczej lekarzy i lekarzy dentystów
()
UCHWAŁA NR 110/2008
PREZYDIUM DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2008 ROKUNa podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu akceptuje wniosek Komisji Stomatologicznej Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dotyczący zmiany ordynacji wyborczej lekarzy i lekarzy dentystów, polegający na tym, że:
1.    Delegaci lekarze dentyści na Krajowy Zjazd Lekarzy wybierają spośród siebie w głosowaniu tajnym Wiceprezesa ds. Stomatologii Naczelnej Rady Lekarskiej.
2.    Delegaci lekarze wybierają spośród siebie dwóch Wiceprezesów NRL.
3.    Delegaci lekarze i lekarze dentyści na Krajowy Zjazd Lekarzy wybierają wspólnie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Autor: dr n.med. Andrzej Wojnar, lek. dent. Teresa Bujko
 
Opublikowany przez: Tomasz Pałys
Data publikacji: 27.10.2008 13:15:37